17 marca 2023 godzina 10:00

Hotel Verde ul. Koszalińska 1, Mścice

Dr n. med. Anna Michalska we współpracy z firmą AMADAR

 

Wykład – radiologia 2D i 3D w stomatologii + warsztaty praktyczne (ok. 3 godziny)

Warsztaty są odpłatne: 350 zł
Obowiązują zapisy: Waldemar Pękalak tel. 692 868 524

Zagadnienia:

  • Aparaty RTG punktowe – parametry.
  • Techniki obrazowania – analogowa i cyfrowa oraz przegląd dostępnych projekcji.
  • Przepisy związane z montażem aparatu RTG w gabinecie stomatologicznym
  • Rodzaje stosowanych projekcji i błędy na radiogramach.
  • Pozycjonowanie pacjenta.
  • Zasady wykonywania zdjęć – stosowane projekcje.
  • Praktyka wykonywania zdjęć technikami: kąta prostego i izometrii Cieszyńskiego oraz porównanie obu technik.
  • Błędy i artefakty widoczne na zdjęciach wewnątrzustnych i sposoby ich eliminacji.
  • Dyskusja oraz rozdanie dyplomów.