Polskie Towarzystwo Oddział w Krośnie zaprasza na

Stomatologiczne Klimaty nad Soliną – Polańczyk 2018

Konferencja naukowa dla zespołów stomatologicznych /asystentka -higienistka -lekarz/

Materiały oraz metody leczenia i diagnostyki  we współczesnej stomatologii.

dla uczestników: Formularz zgłoszeniowy

dla firm: Umowa – porozumienie

dla firm: Zgłoszenie firmy.

Piątek – 28 Września 2018 r.

8:00–9:00         Rejestracja uczestników

9:00–9:15         Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak
Prezes PTS O. Krosno lek. stom. Wojciech Kolanko

Sesja I                    Przewodniczący

Lek. stom. Stanisława Chodorowicz

Lek. stom. Marcin Tatrzański

9:15–10:45       Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak

Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej, Katedra Stomatologii Odtwórczej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie systemów CAD/CAM do wykonania różnych uzupełnień protetycznych

Dyskusja

10:45–11:45     lek. stom. Marcin Krupiński

Praktyka prywatna Kraków

Wykonywanie koron i licówek czasowych – technika w celu podtrzymania  czasowego gojenia tkanek przyzębia

11:45–12:00     Przerwa kawowa

12:00–13:00     Dr n. med. Rafał Wiench

Adiunkt Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu

Wykorzystanie laserów diodowych w chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej i periodontologii

Dyskusja

13:00–14:00     Dr n. med. Szymon Frank
Klinika Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwerstytet Medyczny

Od ekstrakcji do implantacji. Możliwe algorytmy postępowania
w zależności od warunków anatomicznych

14:00–15:00     Przerwa obiadowa

Sesja II                   Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Beata Dejak

lek. stom. Kamil Garnczarski

15:00–16:30     Prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

UM Łódź, Katedra Somatologii Zachowawczej z Endodoncją

Współczesne procedury leczenia endodontycznego – jak uniknąć błędów i powikłań  w postępowaniu klinicznym

16:30–16:45     Przerwa kawowa

16:45–18:15     Dr hab. n. med. Mariusz Szuta

Adiunkt Chirurgii Czaskowo-Szczękowo-Twarzowej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ w Krakowie


Epidemiologia ogólnoustrojowa stanów nagłych w stomatologii

18:15–18:30     mgr Mariusz Kwiatkowski

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.


Terapia antybiotykowa w praktyce lekarza dentysty

 

18:45–19:15              Dypl Hig. Jagoda Weihonig

Protokół postępowania z pacjentem periodontologicznym faza wstępna
i podtrzymująca. Przypadki kliniczne

20:00    Koleżeńska kolacja przy muzyce

Sobota – 29 września 2018 r.

Sesja III                 Przewodniczący

lek. stom. Wojciech Kolanko

lek. stom. Anna Pankowicz-Paździerz

8:30–10:00       Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Prodziekan Oddziału Stomatologicznego, Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Materiały stomatologiczne o zmodyfikowanej matrycy polimerowej – sukces czy porażka stomatologii

10:00–11:00     Lek. stom. Mateusz Szkliniarz

Doradca ds. aplikacji w radiologii KAVO Polska Sp. z o.o.


Diagnostyka CBCT w poszczególnych gałęziach stomatologii

11:00–11:30      Przerwa kawowa

Sesja IV                 Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Lek. stom. Renata Jendro

11:30–13:00     Dr n. med. Krzysztof  Gronkiewicz

Zakład Protetyki Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ Kraków

Wykorzystanie elementów precyzyjnych w leczeniu protetycznym z zastosowaniem protez częściowych szkieletowych i overdenture

13:00–14:00     Dr n. med. Dariusz Palinga, Radosław Maksymowicz

Praktyka prywatna Rzeszów


Zastosowanie dezynfekcji fotoaktywnej w leczeniu próchnicy zębów

14:00–14:15      Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Zakończenie i podsumowanie Konferencji

14:00–15:00     Przerwa obiadowa

Warsztaty – Lekarze

15:00–17:00     Lek. dent. Mateusz Szkliniarz

Jak patrzeć, żeby widzieć diagnostyka CBCT w gabinecie stomatologicznym

 

15:00–17:00              Dr n. med. Szymon Frank

Warsztat dla lekarzy na temat: Zarządzanie zębodołem poekstrakcyjnym w kontekście późniejszej implantacji. Dobór odpowiedniej nici chirurgicznej i techniki szycia stabilizującej biomateriał w zębodole.Implantacja odroczona – ćwiczenia na modelach

Warsztaty – HIGIENISTKI

15:00–16:30              Dypl Hig. Jagoda Weihonig

Protokół postępowania z pacjentem periodontologicznym faza wstępna
i podtrzymująca. Przypadki kliniczne

15:00–16:30     Hig. Magdalena Fiałkiewicz


Wyposażenie i przygotowanie gabinetu stomatologicznego do zabiegów protetycznych

              Turystyczne imprezy towarzyszące

Podróż pociągiem „Strzała Południa” na  zaporę solińską – zwiedzanie zapory. Przejażdżka statkiem po Zalewie Solińskim