Naczelna Izba Lekarska organizuje dla lekarzy i lekarzy dentystów bezpłatne kursy doskonalące z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienia jakości komunikacji w relacji lekarzy  z lekarzami specjalistami.

Najważniejsze atuty szkoleń:

  • Niewielkie grupy uczestników – stwarzające komfortowe warunki pracy grupowej.
  • Szkolenie z elementami warsztatowymi.
  • Niezwykle interesujące połączenie kursu z zakresu zagadnień medycznych i kompetencji miękkich dodatkowo wzbogacone o materiały zgromadzone na platformie e-learningowej (dostęp do fachowej dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie).
  • Każdy z uczestników otrzyma wytyczne w zakresie danego tematu (innowacyjne opracowanie powstałe w ramach projektu jako efekt grupy ekspertów), a także ciekawe materiały szkoleniowe.
  • Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także noclegi dla uczestników – na zasadach określonych w regulaminie szkolenia

Szkolenia dwudniowe, weekendowe, organizowane w całej Polsce.

“Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Nowotwory głowy i szyi” (12 h) wraz z modułem “Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami” (4 h) + kurs uzupełniający e-learningowy.

Należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne znajdujące się na stronie www.wytyczne.org należy odesłać zeskanowane na adres mailowy wytyczne@hipokrates.org

Kursy doskonalące z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego oraz podniesienia jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami  realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.