Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział w Częstochowie

zaprasza na spotkanie naukowo- szkoleniowe, podczas którego odbędzie się wykład:

„Szybkie i estetyczne uzupełnienia pełnoceramiczne dla niecierpliwych. Jak pracować z najnowszymi rozwiązaniami systemowymi w technologii CAD CAM, aby uzyskać estetyczne uzupełnienia protetyczne w szybki i nieskom plikowany sposób. Studium przypadków klinicznych.”

Wykład wygłosi: tech. dent. Katarzyna Subotowicz wraz z współorganizatorem Dentsply Sirona.

DATA: 24.09.2019 {wtorek}

GODZINA: godz. 10:00 – 13:00

MIEJSCE: OlL w Częstochowie ul, Generała Zajączka 5