Szanowni Państwo

 „Pragmatyczny” – to słowo w sposób najprecyzyjniej określające plan wykładów i warsztatów, zaproponowany przez członków Rady Naukowej. Program jest efektem wnikliwej analizy potrzeb edukacyjnych lekarzy realizujących podstawową opiekę stomatologiczną oraz doświadczeń przedstawicieli najważniejszych towarzystw i organizacji stomatologicznych w Polsce. Zaproponowaną tematyką pragniemy zwrócić uwagę, na to, że chcąc leczyć bezpiecznie i nowocześnie nie można zapominać m.in. o profilaktyce, opiece stomatologicznej nad kobietami w ciąży, leczeniu mleczaków, podstawowych badaniach przyzębia czy prawidłowej antybiotykoterapii. To jest stomatologia, która powinna być uprawiana na najwyższym poziomie.

O wspomnianej już pragmatyczności programu stanowi w równym stopniu dobór tematów, co formuła. Ambicją wielu prelegentów sesji, paneli oraz wykładów będzie przekazanie słuchaczom wzorcowych recept na leczenie, opartych na aktualnych, światowych wytycznych. Dla atrakcyjności przekazu zestawiamy różne punkty widzenia, o leczeniu mówimy w aspekcie dylematów, nie unikamy kontrowersyjnych tematów. Wszystko po to, aby uczestnik mógł zweryfikować procedury stosowane we własnym gabinecie i razie potrzeby je udoskonalić.

  1. Kongres Unii Stomatologii Polskiej kontynuuje misję integracji nauki z biznesem. W tym roku ów integracja jest dla uczestników dostępna wręcz na wyciągnięcie ręki, dzięki ofercie otwartych dla wszystkich szkoleń firmowych, które prowadzone będą w forach edukacyjnych zlokalizowanych tuż obok stoisk wystawców. Stomatologia cyfrowa, laserowa, zachowawcza, zarządzanie, czy prawo – każdy może się przysiąść, choć na chwilę.

Nie spoczywamy także w misji poszukiwania nowych talentów naukowych (sesja Naukowy Zawrót Głowy – nowości w nauce) i łączeniu ich z najlepszymi producentami i dystrybutorami. Habilitanci, doktorzy, a nawet studenci potrafią odsłaniać zupełnie nowe aspekty stomatologii, to wyjątkowo pouczające.

Nie zapominamy, że istotnym członkiem zespołu stomatologicznego są asystentki i higienistki. III Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych “Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”, który znalazł się w programie Kongresu Unii Stomatologii Polskiej jest tego najlepszym dowodem.

Serdecznie zapraszam wszystkich do Poznania na Kongres Unii Stomatologii Polskiej i CEDE 2018 – to zdecydowanie więcej niż wystawa!

Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa, Przewodnicząca Rady Naukowej Kongresu Unii Stomatologii Polskiej