XXXVII Konferencja Naukowo Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS

TRENDY I WYZWANIA W NOWOCZESNEJ REHABILITACJI PROTETYCZNEJ
KOŁOBRZEG 9-11.06.2022r
Hotel Aquarius