Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zapraszają na konferencję „Między nami lekarzami”, w ramach VI DOLNOŚLĄSKICH JESIENNYCH DNI STOMATOLOGICZNYCH „MEDYCYNA Z GŁOWĄ – ABC URAZÓW ZĘBÓW I CZĘŚCI TWARZOWEJ CZASZKI”, która odbędzie się 20 października 2018 r. (sobota) w godz. 9.00-18.00 w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu pod patronatem honorowym
JM rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr. hab. Marka Ziętka oraz prezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej dr. n. med. Pawła Wróblewskiego

Kierownik i moderator konferencji: dr n. med. Maciej Dobrzyński
Uczestnikowi konferencji przysługuje 7 punktów edukacyjnych.
Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi. Udział w konferencji jest dobrowolny.

Program konferencji
godz. 9.00-9.15 Otwarcie konferencji
godz. 9.15-10.45 Złamania twarzoczaszki w praktyce lekarskiej = dr hab. Mariusz Szuta
godz. 10.45-11.45 Specyfika urazów zębów u dzieci – dr n. med. Katarzyna Herman
godz. 11.45-12.00 Przerwa kawowa
godz. 12.00-12.15 Antybiotykoterapia w stomatologii – Mariusz Kwiatkowski, MIP Pharma
godz. 12.15-13.15 Diagnostyka obrazowa w przypadku złamań zębów i twarzoczaszki – lek. dent. Katarzyna Staszak, dr n. med. Jan Nienartowicz
godz. 13.15-14.30 Przerwa obiadowa
godz. 14.30-15.30 Antybiotykoterapia w stomatologii z uwzględnieniem urazowych uszkodzeń zębów i kości twarzy – dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. nadzw. CMUJ
godz. 15.30-16.30 Replantować czy nie replantować? – prof. dr hab. Marzena Dominiak, lek. dent. Piotr Puszkiel
godz. 16.30-16.45 Przerwa kawowa
godz. 16.45-17.45 Aktualne trendy w postępowaniu terapeutycznym po urazach zębów w świetle doświadczeń szwedzkich – dr n. med. Beata Pregiel, klinika w Szwecji
godz. 17.45-18.00 Dyskusja i zakończenie konferencji
————————————————————————————————————————————
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru wiążącego. Zgłoszenia pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod numerem 71 798 80 68.

lek. dent. Iwona Świętkowska
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL