PROGRAM konferencji PTO
11–12.01.2019 Opole Hotel Mercure

 

Dzień 1
Piątek 11.01.2019

 „Wady rozwojowe w codziennej praktyce lekarza ortodonty”

8.00–9.00 Rejestracja

9.00–9.10 Przywitanie

9.10–10.10 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska – Wrodzone wady rozwojowe w praktyce lekarza ortodonty

10.10–11.10 Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska – Wczesne skojarzone ortodontyczno-logopedyczne leczenie dzieci z rozszczepami podniebienia i III klasą szkieletową.
Opisy przypadków:

  • zespół Marfana,
  • dysplazja ektodermalna,
  • zespół miastenia gravis

11.10–11.20 Dyskusja

11.20–11.40 Przerwa kawowa

11.40–12.00 Dr n. med. Joanna Gibińska-Styla, dr n. med. Wanda Konty-Gibińska – Porównanie wieku rozwojowego u pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego

12.00–12.20 Dr n. med. Wanda Konty-Gibińska, dr n. med. Joanna Gibińska-Styla – Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wadami wrodzonymi części twarzowej czaszki

12.20–13.00 Prof. dr hab. n.med. Małgorzata Zadurska – Dysplazja ektodermalna – objawy, rozpoznanie, różnicowanie, leczenie

13.00–13.40 Dr n. med. Maria Iwanecka-Zduńczyk, dr n.med. Tomasz Stefański, Poradnia Ortodoncji ACS Bytom – Diagnostyka i postępowanie u pacjentów z zespołami wad zlokalizowanymi także w obrębie twarzowej części czaszki

13.40–14.20 Lunch

14.20–15.10 Logopeda dr Agnieszka Borowiec – Terapia funkcjonalna u dzieci z zaburzeniami genetycznymi: Zespół Downa, Zespół Beckwitha-Wiedemanna

15.10–15.40 Mgr Elżbieta Radkowska – Elektrostymulacja w terapii logopedycznej

15.40–16.00 Przerwa kawowa

16.00–17.00 Specjalista fizjoterapii dr Jacek Soboń – Dolegliwości bólowe w praktyce ortodonty i stomatologa w świetle asymetrycznej budowy ciała

 

11.01.2019 (piątek) godz. 19:30 odbędzie się impreza integracyjna w restauracji Szpitalna 13.
Gorąco wszystkich zapraszamy!

 

 

Dzień 2
Sobota 12.01.2019

„Recesje dziąsła w przebiegu leczenia ortodontycznego – diagnostyka, zapobieganie i możliwe warianty leczenia chirurgiczno-ortodontycznego”

9.00–10.30 Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prof. dr hab. Tomasz Gedrange

10.30–10.45 Przerwa kawowa

10.45–12.15 Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prof. dr hab. Tomasz Gedrange

12.15–12.30 Przerwa kawowa

12.30–14.00 Prof. dr hab. Marzena Dominiak, prof. dr hab. Tomasz Gedrange

14.00–14.10 Dyskusja

 

 

Za udział w konferencji  przyznane będą punkty edukacyjne

Warunkiem uczestnictwa jest:

  1. Zgłoszenie na Konferencję należy wysłać na adres mailowy: rejestracja.pto@wp.pl – niezbędne jest podanie imienia i nazwiska (tytułu naukowego) osoby zgłaszającej się, nr NIP a także których dni Konferencji wpłata dotyczy:
  • 01.2019 – „ Wady rozwojowe w codziennej praktyce lekarza ortodonty”450 PLN dla członków PTO, 550 PLN pozostali uczestnicy
  • 01.2019 – “ Recesje dziąsła w przebiegu leczenia ortodontycznego – diagnostyka, zapobieganie i możliwe warianty leczenia chirurgiczno – ortodontycznego”350 PLN
  1. 2. Po otrzymaniu faktury proforma należy dokonać wpłaty na wskazany nr konta OKR PTO nr 49 1240 1503 1111 0010 5175 6847 – jest to warunek wpisania na listę uczestników Konferencji.


UWAGA: SAMO ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA BEZ DOKONANIA WPŁATY NIE POZWOLI NA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 Informacje są na bieżąco aktualizowane również na stronie www.ortodonta.opole.pl