Komisja Stomatologiczna i Komisja Kształcenia Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu oraz Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Polskie Towarzystwo Techniki Ortodontycznej zapraszają na konferencję, która odbędzie się dnia 15 września 2018r. (sobota) w godz.10.00-14.00 na sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
przy ul.Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.
WDROŻENIE I STOSOWANIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO Z UWZGLĘDNIENIEM PLACÓWEK MEDYCZNYCH
Kierownik Konferencji
dr n.med. MACIEJ DOBRZYŃSKI
Wykładowca
TEODORA CIESIELSKA, radca prawny
Uczestnikowi konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne.
Konferencja ma charakter ogólnodostępny dla bliżej nieokreślonej liczby uczestników, ograniczonej jedynie względami techniczno-organizacyjnymi.
Ok.godz.11.30 przerwa.
OMAWIANE ZAGADNIENIA
Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu stosowania i wdrożenia zasad ochrony danych osobowych wynikających z RODO, z uwzględnieniem specyfiki placówek medycznych.
Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:
 rejestr czynności przetwarzania
 polityka ochrony danych osobowych/regulamin wewnętrzny
 wyodrębnienie zbiorów w instytucji i wskazanie podstaw prawnych do przetwarzania – weryfikacja
 upoważnienia imienne do przetwarzania danych
 klauzule informacyjne
 weryfikacja podstaw prawnych zgód na przetwarzanie danych osobowych
 procedura dotycząca sposobu powiadamiania UODO o naruszeniach i incydentach
 procedury zapewnienia ciągłości działania systemu ochrony danych osobowych
 powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)
 poinformowanie UODO o danych kontaktowych IOD
 analiza ryzyka i ocena skutków ochrony danych
UWAGA! Uprzejmie informujemy, że od dnia 10.08.2018 r. istnieje możliwość kierowania pytań od uczestników szkolenia do Wykładowcy na adres mailowy: projekt@thron.pl. Odpowiedzi zostaną przedstawione w części dyskusyjnej konferencji.
————————————————————————————————————————————
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o wstępne zgłoszenie zamiaru uczestnictwa, które nie ma charakteru wiążącego.
Zgłoszenia pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne pod numerem: 71/79-88-068
Iwona Świętkowska
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej DRL