Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie,
we współpracy z Oddziałem Rzeszowskim Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
i Regionalną Komorą Zubnych Lekarov w Koszycach,

serdecznie zaprasza na

XII Podkarpacką i II Międzynarodową  Konferencję
Naukowo – Szkoleniową Lekarzy Dentystów  
Hotel „Rzeszów”, 31.01-2.02.2019 r.

KARTA UCZESTNICTWA (pobierz)

Uwaga!!! zgłoszenia i opłaty za udział w konferencji od 1.01.2019r.!!! 

Firma ADENSYS Serwis Końcówek Stomatologicznych informuje, że na stoisko firmowe podczas konferencji można przynosić popsute bądź dawno nieużywane końcówki  i od ręki na miejscu zlecić naprawę.

PROGRAM

31.01.2019r. ( czwartek)

OD 13:00 !!!   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13:30 OTWARCIE KONFERENCJI

13:30-15:30 LECTURE 1/PRELEKCJA 1

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

-„Introduction of lecturers &MICROMEGA history/ Przedstawienie wykładowców oraz rys historyczny marki MICRO-MEGA

-„Gold standards of endodontics-rubberdam and magnification/ Złoty standard w leczeniu kanałowym, Kofferdam oraz praca w powiększeniu”

– „Scouting/ Wstępne udrożnienie kanałów-narzędzia MMC”

– „Micromotor usage/  Użycie mikromotoru MMCONTROL”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

15:30 – 15:45 PRZERWA KAWOWA

15:45-17:30 LECTURE 2/PRELEKCJA 2

Sesja endodontyczna we współpracy z Arcanum Medica i MICRO-MEGA

„PRE-FLARING/ Relokacja ujścia kanału-ONE FLARE”

– „GLIDE PATH/ Gładka ścieżka ONE G”

– „SHAPING/ Opracowanie kanałów – 2SHAPE/ONE CURVE”

– „IRRIGATION/ Protokół płukania kanałów-ENDOULTRA”

– „FINISHING-ROOT CANAL OBTURATION / Metody wypełniania systemów kanałowych”

– „Cases presentation/ Przykłady kliniczne”

DDS Simone Staffoli, DDS Magdalena Wilczak, DDS Jarosław Rafalski

18:00 – 20:00

WORKSHOPS/ WARSZTATY PRAKTYCZNE – “Nowoczesne opracowanie systemów kanałowych w praktyce”

18:00 – 20:00 Sesja samorządowa – Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Rzeszowie

01.02.2019r. ( piątek )

OD 8:00 !!!   REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI

dr n. med. Wojciech Domka  Prezes ORL

9:30-10:45

Jak nowe technologie zmieniają standardy postępowania w leczeniu endodontycznym”

Prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

10:45-11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00-12:15

Licówki kompozytowe metodą bezpośrednią – planowanie i wykonanie”

lek .dent Monika Dzieciątkowska

12:15-13:15

Simplant – inny poziom planowania. Czy uważasz, że nic Cię już nie zaskoczy?”

lek. dent. Damian Nasulicz

13:15- 14:15 OBIAD 

14:15 – 15:15

„Nakład kompozytowy/ nakład ceramiczny jako sposób na odbudowę zniszczonych zębów w odcinku bocznym”

lek. dent Monika Dzieciątkowska

15:15-15:30

SESJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

15:30 – 16:45

Energia zespołu a sukces leczenia”

lek. dent. Damian Nasulicz

16:45 – 17:00 PRZERWA KAWOWA

17:00 -18:15

The Dependance of Caries management on the condition at the patient caries risk level”

Dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja

20:00  Spotkanie koleżeńskie  w klubie „ Piekiełko”

( w spotkaniu mogą brać udział również osoby towarzyszące i osoby nie będące uczestnikami konferencji)

 

02.02.2019r. ( sobota )

9:00 – 10 :15

„Diagnosis of the occlusion” / „Diagnostyka okluzji”

Pablo Echarri DDS, Hiszpania

10:15 -11:30

Viskosupplementation as a treatment of internal derangements of the temporomandibular joint”

prof. dr n. med. Vladimira Schwartzova -Słowacja

 

11:30-11:50 PRZERWA  KAWOWA

11:50 – 13:00

„The treatment of deep caries lesions : The correct approach and the medications”

Dr n. med. Jozef Mincik – Słowacja

13:00 – 13:45

„Czy warto być dobrym psychologiem w gabinecie stomatologicznym?”

lek. dent. , mgr psych. Agnieszka Łykowska-Tarnowska

13:45-15:00

„Płukanie systemu kanałowego drogą do sukcesu w leczeniu kanałowym”

Prof. dr hab. n. med Halina Pawlicka

19:00

BAL  LEKARZA w Hotelu Rzeszów „ Lata 20 -te , lata 30-te -zabawa w stylu „Wielki Gatsby”  ( zabawa przy muzyce live !!!) zgłoszenia bezpośrednio w OIL

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Przesłanie do dnia 25.01.2019 r. karty zgłoszeniowej (udostępniona na stronie OIL i  KS OIL) wraz z dowodem wpłaty pocztą, faksem, e-mail lub osobiście na adres:

Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

35-030 Rzeszów ul. Dekerta 2,  fax: (17) 717 77 25

tel. (17) 717 77 24
okm.rzeszow@onet.pl,  oilrz@pro.onet.pl

z dopiskiem: „Konferencja OIL  31.01-2.02.2019r. ” Wpłaty prosimy kierować na konto OIL w Rzeszowie  od dnia 01.01.2019r.!! Nr konta : PEKAO S.A. 60 1240 4751 1111 0000 5512 1415

W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po 25.01.2019r. zwracamy 20% wpłaty, a przed 25.01.2019 r – 50% wpłaty.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie Konferencji

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy

 

                              Kierownik Naukowy                                              Przewodniczący Komisji Stomatologicznej                                       

                                                                                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie

dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski,prof. nadzw.UR                             lek. dent. Radosław Maksymowicz