XIX Konferencja

Biomateriały i Mechanika w Stomatologii

Ustroń 10.10-13.10.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, Katedra Protetyki
i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Zakład Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechaniczno Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Śląski organizują XIX Konferencję Biomateriały
i Mechanika w Stomatologii
.

Celem konferencji jest upowszechnienie osiągnięć będących rezultatem współpracy medycznych
i technicznych ośrodków naukowych w zakresie:

  • technik wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów i materiałów stomatologicznych,
  • zastosowania i funkcjonowania biomateriałów w środowisku żywego organizmu,
  • biomechaniki układu stomatognatycznego,
  • oceny biologicznej materiałów stomatologicznych,
  • biotechnologii materiałów.

 

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie do dnia 15 lipca 2019 r. streszczeń referatów, które zostaną umieszczone w drukowanych materiałach konferencyjnych. Streszczenia należy przygotować zgodnie
z załączonym do komunikatu wzorem i przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora.

Przypominamy, że jak co roku istnieje możliwość opublikowania wybranych prac referowanych na Konferencji do publikacji w następujących, renomowanych czasopismach:

Czasopismo anglojęzyczne Acta of Bioengineering and Biomechanics posiadające aktualnie Impact Factor wynoszący 0,914 oraz wg. punktacji MNiSW 15 pkt.. Indeksowane min. w: Current Contents, Medline, Scopus, EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus, Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (SCIE), Journal Citation Reports (JCR) Focus On: Sport Science & Medicine. Do publikacji zostaną rekomendowane wybrane prace.
Archives of Metallurgy and Materials posiadające aktualnie Impact Factor wynoszący 0,571 oraz wg. punktacji MNiSW 30 pkt. Do publikacji zostaną rekomendowane wybrane prace mieszczące się w obszarze Inżynierii Materiałowej.
Protetyka Stomatologiczna to jedno z najbardziej renomowanych czasopism
w branży stomatologicznej w Polsce. Opublikowane zostaną wyróżnione prace. Według aktualnej punktacji MNiSW z 2016 roku czasopismu przyznano 6 pkt.

 

 Warunkiem przyjęcia referatu jest dokonanie pełnej wpłaty przez przynajmniej jednego
z autorów pracy.

 Nad jakością prezentowanych referatów oraz rekomendacją wybranych prac do druku we wskazanych czasopismach będzie czuwał Komitet Naukowy Konferencji w następującym składzie:

 

Przewodniczący

 

prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz,

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski,

prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski.

 

Członkowie

 

 
prof. zw. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr hab. inż. Grzegorz Chladek, prof. PŚ.,
prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański, dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ.,
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak, dr hab. n. med. Monika Łukomska-Szymańska, prof. ŁUM,
prof. zw. dr hab. n. med. Wiesław Hędzelek, dr hab. n. med. Agnieszka Machorowska-Pieniążek,
prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski, dr hab. n. med. Piotr Malara,
prof. dr hab. n. med. Maria Kleinrok, dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. Pol Kr.,
prof. dr hab. inż. Leszek Klimek, dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec,
prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz, dr hab. n. med. Dariusz Skaba,
prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski, dr hab. n. med. Małgorzata Pihut, prof.UJ,
prof. dr hab. n .med. Stanisław Majewski, dr hab. n. med. Paweł Piotrowski,
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska,
prof. dr hab. n. med. Iwona Niedzielska, dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz, prof. Pol B,
prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, dr hab. n. med. Teresa Sierpińska,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski, dr hab. inż. Wojciech Sitek prof. PŚ. ,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski, dr hab. n. med. Małgorzata Skucha-Nowak,
prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz, dr hab. inż. Tomasz Tański, prof. PŚ.,
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ.,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska,
dr hab. inż Marcin Adamiak, prof. PŚ., dr hab. n. med. Bogusława Orzechowska-Wylęgała,
dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek, dr hab. inż. Jarosław Żmudzki, prof. PŚ.

Nagroda Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej
im. prof. Wiesława Chladka

W ramach Konferencji jak co roku planowane jest uroczyste wręczenie

Nagrody im. prof. Wiesława Chladka przyznawanej przez Kapitułę lekarzom oraz inżynierom zasłużonym dla rozwoju stomatologii oraz inżynierii stomatologicznej w Polsce.  

Konferencja rozpocznie się Walnym Zebraniem Członków Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej w czwartek (10.10.2019r.) o godzinie 17:00.

Terminy i koszty

Konferencja planowana jest w dniach 10.10 – 13.10 2019 r. w Ustroniu, w hotelu Jaskółka.

Całkowity koszt udziału w Konferencji obejmujący opłatę konferencyjną, wyżywienie, udział
w uroczystej kolacji oraz zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym wynosi 1.100 zł, w pokoju jednoosobowym 1.300 zł. Wpłatę należy dokonać do 15.07.2019. W przypadku dokonania wpłaty po dniu 15.07.2019 koszt konferencji przy zakwaterowaniu w pokoju 1-osobowym wynosi 1.350 PLN, a w pokoju 2osobowym 1.150 PLN. Prosimy o staranne i dokładne wypełnienie dowodu wpłaty z wyraźnym umieszczeniem nazwiska uczestnika Konferencji. Informacje o zakwalifikowaniu referatów do sesji plenarnej bądź plakatowej zostaną podane w terminie do 30 września 2019 r.

Udział w Konferencji będzie udokumentowany certyfikatem oraz punktami edukacyjnymi.

Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej

Pl. N. Kroczka 9/1,

 41-807 Zabrze

BSK SA o/Katowice

31 1050 1214 1000 0022 4418 2917

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów!

 

Komitet organizacyjny Przewodniczący

prof. dr hab. n. med. Jacek Kasperski,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski. Członkowie

dr inż. M. Plaza, dr hab. inż. G. Chladek, prof. PŚ, prof. nadzw. dr hab. C. Krawczyk, W. Nowocień, S. Kruczkowski.

Sekretariat

dr n. med. Magdalena Wyszyńska,

lek. dent. Magdalena Jaroszuk-Rogal .

 

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania streszczeń referatów.

 

Adres korespondencji: 

Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Pl. Akademicki 17

41-902 Bytom

tel./fax +32 282 79 17 tel. kom. 601825333 protstomkonferencja@sum.edu.pl.

WYTYCZNE DO STRESZCZEŃ

Tytuł w języku polskim
Tytuł w języku angielskim

tytuł/stopień. Imię Nazwisko 1, tytuł/stopień. Imię Nazwisko 1, tytuł/stopień. Imię Nazwisko 2

1Instytut/Katedra, Wydział, Jednostka, adres korespondencyjny, e-mail: autor1@email (I.N.), autor2@email (I.N.) 2Instytut/Katedra, Wydział, Jednostka, adres korespondencyjny, e-mail: autor3@email (I.N.)

Wprowadzenie/cel:. Zalecamy korzystanie z niniejszego pliku i zastąpienie kolejnych fragmentów tekstu własnym i wybranie opcji „zachowaj tylko tekst”. Prosimy o zhierarchizowaną, podzieloną na 4 zasadnicze sekcje strukturę streszczenia, czyli taką, jak w załączonym pliku wzorcowym (Wprowadzenie/cel, Metodologia, Wyniki, Podsumowanie / Wnioski). Format A4, marginesy 1,8 cm. W całości streszczenia obowiązuje czcionka Times New Roman, pojedyncza interlinia. Tytuły w języku polskim i angielskim: tekst wyrównany do środka w poziomie, czcionka pogrubiona  o rozmiarze 14, odstępy „przed” 0 pkt., „po” 0 pkt. Tytuły naukowe, imiona i nazwiska autorów: kursywa, tekst wyrównany  do środka w poziomie, czcionka o rozmiarze 11 pkt. Afiliacje: tekst do środka w poziomie, czcionka o rozmiarze 10 pkt., kursywa, odstępy „przed” 0 pkt., odstępy „po” 0 pkt. Po afiliacjach następuję jeden wiersz pusty. W treści streszczeń obowiązuje czcionka o rozmiarze 12 pkt., tekst wyjustowany, wcięcia specjalne tylko w pierwszym wierszu: 0,4 cm, odstępy „przed” 0 pkt., odstępy „po” 0 pkt. Podtytuł sekcji streszczenia dodatkowo pogrubiony.

Metodologia: Sugerujemy zastąpienie niniejszego tekstu własnym z zachowaniem formatowanie docelowego.

Wyniki: Sugerujemy zastąpienie niniejszego tekstu własnym z opcją „zachowaj tylko tekst”.

Podsumowanie / wnioski: Sugerujemy zastąpienie niniejszego tekstu własnym z opcją „zachowaj tylko tekst”.

Miejsce na oddzieloną wierszem odstępu od treści streszczenia informację o podziękowaniach lub źródłach finansowania, czcionka o rozmiarze 12 pkt., pogrubiona, wcięcia specjalne tylko w pierwszym wierszu 0,4 cm, odstępy „przed” 0 pkt., odstępy „po” 0 pkt., tekst wyjustowany.

Sugerujemy zastąpienie niniejszego tekstu własnym z opcją „zachowaj tylko tekst”.