Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

przy współudziale

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

oraz

Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej

zaprasza na

XIX Konferencję Naukowo-Szkoleniową pod tytułem „Uśmiech dziecka – radość życia”,

 

która będzie miała miejsce w Kazimierzu Dolnym w dniach 24-25 maja 2019 r.

Tematyka Konferencji obejmować będzie leczenie stomatologiczne dzieci w ujęciu interdyscyplinarnym.

          Honorowy patronat nad imprezą objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. Andrzej Drop.

          Formuła konferencji przewiduje wystąpienia zaproszonych prelegentów z kraju i zagranicy, sesje plakatowe oraz warsztaty praktyczne. Niewątpliwą atrakcją jest bogaty program towarzyski.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna Do 28-02-2019 Do 31-03-2019 Do 30-04-2019 Opłata na miejscu
Dla członków PTS i PTSD 300 pln 350 pln 400 pln 450 pln
Pozostali 350 pln 400 pln 450 pln 500 pln
Studenci i stażyści podyplomowi Bezpłatnie
Udział w warsztatach praktycznych (piątek, sobota) Bezpłatnie (20 miejsc na każdy z warsztatów, decyduje kolejność zgłoszenia, dla uczestników z opłaconym udziałem w Konferencji)
Udział w imprezie plenerowej (ognisko) w piątek W ramach opłaty konferencyjnej

 

Nr rachunku do wpłat: 60 1050 1504 1000 0024 4102 1744

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko uczestnika. Każdy uczestników otrzyma 12 punktów edukacyjnych

PROGRAM KONFERENCJI

23.05.2019 (czwartek)

16:00 – 19:00

Otwarcie rejestracji

17:00 – 17:15

Posiedzenie Zarządu Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS

17:15 – 18:15 

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej

24.05.2019 (piątek)

8:00 – 9:00

Rejestracja uczestników

Sesja I. Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

Prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska

9:00 – 9:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Prezes Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie

9:15 10:45

„Modern restorative concepts in pediatric and adult dentistry including the meaning of prevention and prrofessional care after treatment.”

Dr Roberto Turrini – gość zaproszony przez firmę IvoclarVivadent

10:45 – 11:00 przerwa kawowa

Sesja II. Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska

11:00 – 11:45

„Zapobieganie próchnicy zębów to nie tylko fluor.”

Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, Kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej

11:45 – 12:00

„Higiena jamy ustnej małego pacjenta”

Katarzyna Kulikowska, Ekspert Kliniczny Instytutu Blend a Med Oral B

12:00 – 13:00

„Alergia w gabinecie stomatologicznym – zagrożeniem dla lekarza i pacjenta.”

Prof. dr hab. n. med. Cezary Pałczyński  Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM
w Łodzi, gość zaproszony przez Polpharma

13:00 – 14:15 Przerwa obiadowa

Sesja III. Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek

Dr hab. n. med. Grażyna Marczuk-Kolada

14:15 – 15:15

„Powikłania urazowych uszkodzeń zębów stałych u dzieci.”

Prof. dr hab. n. med. Joanna Szczepańska, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi

15:15 – 15:30

Prezentacja marki Audi – partnera Konferencji

15:30 – 17:00

„New Tools  and Techniques in Endodontics”

Laura Andriukaitiene, DDS, Endodontist – gość zaproszony przez firmę DentsplySirona

17:00 – 20:00

Warsztaty umiejętności praktycznych:

„WaveOne Gold – złoty standard endodoncji w praktyce” – firma DentsplySirona

17:15 – 18:15

Zebranie konsultantów wojewódzkich w dziedzinie stomatologii dziecięcej.

17:00 – 20:00

Event motoryzacyjny partnera Konferencji – AUTOHAUS OTTO Lublin, dilera marki Audi

20:00

Spotkanie towarzyskie uczestników konferencji – impreza  plenerowa na terenie ogrodu Zajazdu Piastowskiego przy muzyce i grillu

25.05.2019 (sobota)

Sesja IV. Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska

Dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek

9:00 – 16:00

Sesja plakatowa – informacja

9:00 – 9:45

„Zaburzenia rozwojowe zębów w powiązaniu z dysplazją ektodermalną.”

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska, Kierownik Zakładu Ortodoncji WUM

9:45 – 10:30

„Hipomineralizacja siekaczowo-trzonowcowa (MIH) – duży problem małych pacjentów.”

Dr n. med. Magdalena Kukurba-Setkowicz, Pracownia Stomatologii Dziecięcej CMUJ
w Krakowie – gość zaproszony przez firmę GC

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa

Sesja V. Przewodniczący:

Prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

Dr hab. n. med. Karolina Gerreth

Dr hab. n. med. Anna Jurczak

10:45 – 11:15

„Obturacja nosowego toru oddechowego, objawy, diagnostyka, leczenie.”

Dr hab. n. med. Artur Niedzielski, Kierownik Oddziału Otolaryngologii – Szpital Bielański w Warszawie oraz Kierownik Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej CMKP

11:15 – 11:30

„Probiotyki w antybiotykoterapii u pacjentów stomatologicznych.”

Prof. dr hab. n. farm. Anna Malm, Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej – gość zaproszony przez firmę Sanprobi

11:30 – 12:15

„Caries prevention in Israel: how does the system work”

Benjamin Peretz, Full Professor of Pediatric Dentistry at the Tel Aviv University, Faculty of Medicine, School of Dental Medicine

12:15 – 12:30  

„Polska bezgotówkowa w twoim gabinecie stomatologicznym” – wystąpienie przedstawiciela partnera Konferencji

12:30 – 13:00  

„Rola tomografii stożkowej (CBCT) w obrazowaniu wczesnych i późnych
następstw urazów u pacjentów w wieku rozwojowym.”

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie

13:00 – 14:15 Przerwa obiadowa

Sesja VI. Przewodniczący:

Dr hab. n. med. Elżbieta Pels

Dr hab. n. med. Małgorzata Sikorska

Dr n. med. Dorota Krawczyk

14:15 – 15:15

„Praktyczne zastosowanie włókien syntetycznych.”

Dr n. med. Marcin Aluchna, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM – gość zaproszony przez firmę Arkona

15:15 – 16:30  

Sesja referatowa młodych naukowców

15:15 – 16:30

Warsztaty umiejętności praktycznych:

„Włókna kompozytowe w fazie retencyjnej leczenia ortodontycznego i stabilizacji pourazowej.”

Dr n. med. Marcin Aluchna i firma Arkona

16.30  Zakończenie konferencji

Sesja plakatowa

 • Sesja plakatowa prowadzona będzie w formie multimedialnej – wyświetlana na monitorach
 • Autorzy prac zakwalifikowanych na sesję plakatową proszeni są o przygotowanie prezentacji w formacie Power Point (ppt,ppts) – jeden slajd i przesłania na adres mailowy konferencji sekcja.dziecieca@pts.net.pl

 

MIEJSCE OBRAD:

Hotel ” Zajazd Piastowski ”
Kazimierz Dolny ( 24-120 )
ul. Słoneczna 3
tel. 81 88 90 900
fax. 81 88 90 916
www.zajazdpiastowski.pl                 zajazd@zajazdpiastowski.pl

 

Rejestracja uczestnictwa

Dane do rejestracji
Chcę wziąć udział w Impreza plenerowa (piątek)Warsztaty endodoncja (piątek)Warsztaty kompozyty (sobota)

Zgłoszenie pracy: ReferatPlakat

Dane do faktury

Koszty uczestnictwa:

Opłata konferencyjna Do 28-02-2019 Do 31-03-2019 Do 30-04-2019 Opłata na miejscu
Dla członków PTS i PTSD 300 pln 350 pln 400 pln 450 pln
Pozostali 350 pln 400 pln 450 pln 500 pln
Studenci szkolenia przeddyplomowego i stażyści podyplomowi Bezpłatnie
Udział w warsztatach praktycznych (piątek, sobota) Bezpłatnie (20 miejsc na każdy z warsztatów, decyduje kolejność zgłoszenia, dla uczestników z opłaconym udziałem w Konferencji)
Udział w imprezie plenerowej (ognisko) w piątek W ramach opłaty konferencyjnej

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.        

ZGŁASZANIE PRAC / INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną pracy, publikację w całości lub prezentację w formie plakatu podczas Konferencji
 • Streszczenia prac przyjętych do programu naukowego kongresu zostaną opublikowane w monografii.
 • Zgłoszenie streszczenia do programu naukowego kongresu odbywa się wyłącznie na adres poczty elektronicznej sekcja.dziecieca@pts.net.pl
 • W celu zgłoszenia streszczenia, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Formularza uczestnictwa dostępnego tutaj
 • Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
 • Prace zgłoszone do programu naukowego mogą zawierać sugestie: prezentacja ustna czy plakat.
 • Streszczenie strukturalne powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski.
 • Dopuszcza się zgłaszanie streszczeń dotyczących opisu przypadku: wstęp, opis przypadku, dyskusja, wnioski.
 • Nadesłane streszczenia muszą być pracami niepublikowanymi ani zgłoszonymi do programu innych zjazdów.

ZASADY NADSYŁANIA STRESZCZEŃ

TERMINY

 • Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 30 marca 2019
 • Streszczenia prac zgłoszone po tym terminie lub nadesłane pocztą lub faksem nie będą akceptowane.
 • Streszczenia zostaną ocenione przez komitet naukowy konferencji i kwalifikowane do prezentacji ustnej, na sesję plakatową lub do opublikowania.
 • Prace zostaną ocenione do 30 kwietnia 2019 roku.
 • Autorzy zostaną powiadomieni o formie prezentacji do 30 kwietnia 2019 roku.

ZAKWATEROWANIE:

Hotel ” Zajazd Piastowski “

ul. Słoneczna 3
Kazimierz Dolny ( 24-120 )
tel. 81 88 90 900
e-mail: zajazd@zajazdpiastowski.pl
na hasło „konferencja”

Hotel „Król Kazimierz”

Puławska 86
24-120 Kazimierz Dolny
tel. +48 81 880 99 99
tel. +48 885 590 025
fax. +48 81 880 98 98

e-mail: rezerwacja@krolkazimierz.pl

Hotel „Berberys

Szkolna 29
24-120 Kazimierz Dolny
Tel. kom. 534 590 599,
tel. 81 881 00 10
recepcja@hotelberberys.pl

Pensjonat Kazimierski

Doktora Tadeusza Tyszkiewicza 38
24-120  Kazimierz Dolny
Tel.: 818810822, 818810712
Fax: 818810315
Tel.: 667 667 101
Email: rezerwacja@pensjonatkazimierski.eu

Villa Bohema

Małachowskiego 12,
Kazimierz Dolny,
tel.: +48 81 – 88 10 756,
tel.: +48 81 – 88 21 088

Spichlerz Pod Żurawiem

Ul. Puławska 116
24-120Kazimierz Dolny
Tel. +48 515 114 614
recepcja@spichlerzpodzurawiem.pl

REGULAMIN XIX KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ SEKCJI STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA STOMATOLOGICZNEGO, KAZIMIERZ DOLNY, 24-25 MAJA 2019

 

 • 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument jest regulaminem „XIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej sekcji Stomatologii dziecięcej

Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego”, który odbywa się w terminie 24-25.05.2019 r. w Zajeździe Piastowskim w Kazimierzu Dolnym, woj. lubelskie; zwanej w dalszej części dokumentu Konferencją.

Poprzez określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: Sekcja Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 20-081 Lublin, ul. Karmelicka 7

Uczestnik: osoba fizyczna lub prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej Konferencji lub poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail organizatora dostępny na stronie Konferencji.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz rejestracji.

Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji oraz obowiązują wszystkich Uczestników.

 

 • 2 Udział w Konferencji
 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail dostępny na stronie internetowej Konferencji.
 2. Uczestnik otrzyma potwierdzenie poprawnego zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do bezwzględnego noszenia identyfikatora otrzymanego przy rejestracji podczas trwania Konferencji. Identyfikator jest jedną z form dbania o bezpieczeństwo Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odnośnie formy prezentacji zgłoszonej przez Uczestnika pracy – forma plakatowa czy praca głoszona.
 8. 8. Ostateczny termin zgłaszania prac upływ a z dniem 30 marca 2019.

 

 • 3 Opłaty
 1. Informacja na temat wysokości opłat za udział w Zjeździe została zamieszczona na stronie internetowej Konferencji.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.
 3. Płatności mogą być dokonywane przelewem, za pośrednictwem systemu płatności on-line lub na miejscu w dniu rozpoczęcia obrad.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Konferencji. Zmiana ceny nie ma zastosowania do już zarejestrowanych Uczestników.
 5. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji oraz formularzu otrzymanym podczas rejestracji, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy oraz niewydania materiałów zjazdowych bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 6. Organizator, jako potwierdzenie dokonanej wpłaty na życzenie Uczestnika wystawi fakturę VAT.

 

 • 4 Rezygnacja
 1. Rezygnację z udziału w Konferencji może zgłosić wyłącznie drogą mailową na adres Organizatora lub listownie.
 2. Datą anulacji zgłoszenia jest data wpłynięcia wiadomości do Organizatora.
 3. Rezygnacja z udziału w Konferencji zostanie potwierdzona przez Organizatora wyłącznie drogą pisemną lub e-mail.
 4. Uczestnik może dokonać bez kosztowej anulacji rezerwacji uczestnictwa w Zjeździe w terminie 90 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:

 

– rezygnacja z udziału między 90-60 dni przed Konferencją powoduje obciążenie Uczestnika 30% kosztami,

– rezygnacja z udziału między 60-30 dni przed Konferencją powoduje obciążenie Uczestnika 50% kosztami,

– rezygnacja z udziału między 30-14 dni przed Konferencją powoduje obciążenie Uczestnika 75% kosztami,

– rezygnacja z udziału w Zjeździe 14 dni przed Konferencją powoduje obciążenie Uczestnika 100% kosztami.

 1. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Konferencji, nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 2. Istnieje możliwość przepisania kwoty na innego Uczestnika – wymaga to jednak indywidualnego uzgodnienia oraz pisemnej akceptacji Organizatora.

 

 • 5 Ochrona danych osobowych

Na podstawie przepisów zawartych w art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 100) w związku z zamiarem zawarcia lub w związku z zawartą przez Państwa umową, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest stowarzyszenie: „Polskie Towarzystwo Stomatologiczne” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 26, NIP 522-00-16-336, adres do korespondencji: ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław,
 2. Dostęp do Państwa danych osobowych przysługuje wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
 3. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
 4. Państwa dane osobowe niezbędne do wykonywania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. przepisy podatkowe) nakazują przechowywać dane.
 5. Przysługuje Państwu prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania(poprawiania) danych osobowych; c) przenoszenia danych; d) usunięcia danych, e) ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO; f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; g) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; h) cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art.6 ust.1 lit. a) RODO).
 6. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-ail: jasinska@pts.net.pl
 7. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO); b) wykonywania obowiązków prawnych (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur itp.; c) archiwalnych(dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); d) ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); e) oferowania przez nas Państwu bezpośrednio produktów i usług, (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO); f) oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów uzasadniony interes, podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO). W celu prawidłowej realizacji umowy Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującej kategoriom podmiotów: a) przedsiębiorcom świadczącym usługi rachunkowe(księgowe, podatkowe), windykacyjne, prawnicze, informatyczne na naszą rzecz; b) przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie na naszą rzecz; c) przedsiębiorcom świadczącym usługi płatnicze (np. banki) w celu obsługi procesu płatności; d) organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo.
 8. Podstawa do skorzystania z ww. praw wynika z obowiązujących przepisów. Możliwość skorzystania z danego prawa zależy od podstawy wykorzystywania tych danych oraz od celu ich przetwarzania.
 9. Z wyłączeniem sytuacji, kiedy to przetwarzanie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, – do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 10. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO i jest niezbędne do wykonania umowy.
 11. Jako jedną z form ochrony Uczestników podczas trwania Zjazdu jest identyfikator, wydawany podczas rejestracji na Konferencję. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego noszenia identyfikatora podczas trwania Konferencji. Osoby nie posiadające identyfikatorów nie będą miały możliwości wejścia na część dydaktyczną, wystawową oraz gastronomiczną.

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Obowiązkiem Uczestnika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Konferencji.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie każdy Uczestnik, który wypełnił formularz rejestracyjny powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Dokonując rejestracji udziału w Konferencji, Uczestnik Konferencji wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych w związku z foto i/lub wideo rejestracją Konferencji.
 6. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 nr 62, poz. 504).
 7. Obowiązkiem Uczestnika jest bezwzględne noszenie identyfikatora otrzymanego podczas rejestracji.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które zostaną zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania oraz dodatkowych aktywności.
 10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą mailową na adres e-mail podany podczas rejestracji na Konferencję. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.