Zakład Protetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale Oddziału Łódzkiego PTS oraz PTSS zapraszają na XXI Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Stomatologii
im. Michała Kłopotowskiego, która odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2020 roku w Łodzi.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego jest największą, najstarszą i najbardziej prestiżową konferencją młodych dentystów w Polsce, w ramach której prezentowane są naukowe osiągnięcia studentów ze wszystkich polskich uczelni oraz gości zagranicznych. W trakcie zjazdu referowane są prace naukowe zarówno kliniczno – doświadczalne jak i poglądowe. Wydarzenie ma formę konkursu, podczas którego najlepsze prace
są nagradzane.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji wszystkich studentów stomatologii, a także lekarzy stażystów.

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www.protetyka.lodz.pl oraz przesłanie streszczenia prac na adres protetyka@umed.lodz.pl do dnia 30.01.2020r.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.protetyka.lodz.pl