9 listopada 2019 roku
godz. 9.00–10.30

w  sali audytoryjnej w Domu Lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach

W programie:

I. Sprawy organizacyjne

II. Referaty naukowe:

 1. Prof. hab.n.med. Marzena Dominiak
  Prezydent PTS Wrocław, Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej we Wrocławiu
  Temat: „Czy witamina D wpływa na leczenie stomatologiczne?”
 2. lek.stom. Dominika Mędrek
  ACS NZOZ Poradnia Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu
  Temat: „Uzupełnienia protetyczne w świetle aktualnego prawa”
 3. dr n.med. Aleksandra Nitecka-Buchta
  Katedra i Zakład Dysfunkcji Narządu Żucia SUM w Katowicach
  Temat: „Bruksizm w leczeniu implantoprotetycznym.”

IV. Dyskusja i wolne wnioski.