Wiedza

„Master” z implantoprotetyki: rejestracja od 19 września

Przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych nauką w ramach European Master Degree in Oral Implantology, które są podyplomowymi studiami w zakresie implantoprotetyki stomatologicznej, rozpocznie się podczas CEDE 2019 (19-21 września). Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na stoisku Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. W trakcie zapisów NIE obowiązuje zasada pierwszeństwa.

Przypomnijmy najważniejsze fakty. Studia European Master Degree in Oral Implantology będą realizowane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przy współudziale Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wykładowcami „Mastera” będą uznani specjaliści z całego kraju m.in.: prof. Marzena Dominiak, dr hab. Jan Pietruski, prof. Małgorzata Pietruska, prof. Piotr Majewski oraz dr n. med. Adam Ziemlewski. Nauka będzie realizowana modułowo.

Kandydaci na studentów powinni mieć świadomość, że „Master” to projekt implantoprotetyczny dla średniozaawansowanych lekarzy z przewagą chirurgii stomatologicznej w programie nauczania. Nie jest to propozycja dla początkujących stomatologów.

O tym, kto będzie mógł pochwalić się statusem studenta premierowego rocznika zdecyduje komisja rekrutacyjna, złożona m.in. z wykładowców „Mastera”. Specjaliści ocenią CV, list motywacyjny i przede wszystkim dorobek kliniczny kandydatów. W pierwszej edycji studiów weźmie udział 12-16 osób.

Oficjalnie, rekrutacja ruszy 19 września, czyli podczas pierwszego dnia CEDE 2019. Na stoisku Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego będzie można uzyskać niezbędne informacje o projekcie. Będą również przyjmowane zgłoszenia od kandydatów. Alternatywą do osobistego złożenia podania o przyjęcie będzie rejestracja online. Należy pamiętać, że o przyjęciu nie decyduje szybka rejestracja, jak również, że zainteresowanie studiami jest bardzo duże.

Aby zapoznać się ze szczegółami (program, wykładowcy, moduły, ceny) Master Degree in Oral Implantology, zachęcamy do lektury poniższych tekstów.

„Master” z implantoprotetyki – warto wiedzieć

„Master” z implantoprotetyki od PTS staje się faktem!

Higienistki, “implantologiczny master”, 70-lecie – podsumowanie pierwszego półrocza 2019 roku