Prezes: dr hab. n. med. Jerzy Reymond

tel. 48 361-53-56

ul. Lekarska 4
26-600 Radom

Adres do korespondencji:
ul. Lekarska 4
26-600 Radom

tel. 48 361-55-24
tel. 48 361-55-06

e-mail: prezes.radom@pts.net.pl
e-mail: oddzial.radom@pts.net.pl

Konto bankowe: PL 39 1050 1504 1000 0090 3142 7744