Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków PTS, Odział

Zobowiązuję się do przestrzegania statutu PTS oraz regularnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa oraz Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Imię i nazwisko*:
Data urodzenia*:
Miejsce urodzenia*:
Adres zamieszkania z kodem pocztowym*:
Numer telefonu*:
E-mail*:

Zaznacz właściwe pole: Asystent stomatologiczny/Asystentka stomatologicznaHigienista stomatologiczny/Higienistka stomatologiczna

Jestem członkiem: PAPSSPHSPSHSKlub Higienistek
Inne:
Data i miejsce uzyskania dyplomu:
Miejsce i stanowisko pracy:

Wpisowe oraz składkę roczną prosimy przekazywać na konto PTS:

ING 33 1050 1504 1000 0090 3142 7561

wpisowe 50 złskładka pełnopłatna 100 zł

Deklaracja członkostwa

Możesz też pobrać deklarację członkostwa w formie PDF, którą należy wydrukować, wypełnić, podpisać oraz wysłać na adres biura Zarządu Głównego PTS.