Przewodniczący Komitetu ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej