Branża dostrzega naszą pracę

Branża dostrzega naszą pracę

Branża dostrzega naszą pracę – Branża stomatologiczna dostrzega naszą pracę. Poprawiła się komunikacja, rośnie zaufanie do naszej organizacji, dużo łatwiej o partnerów do nowych projektów,. Wyzwań ciągle jest jednak wiele, nie ma czasu na odcinanie kuponów od pierwszych sukcesów – dodaje Lucyna Jasińska, dyrektor Biura ZG PTS....

Czytaj...

Członkostwo powodem do dumy

Członkostwo powodem do dumy W wielu europejskich krajach utożsamianie się z towarzystwem naukowym lub organizacją branżową jest dla lekarzy dentystów naturalne. To efekt zdrowych relacji na linii towarzystwo – członkowie – uważa prof. Tomasz Gedrange, członek ZG Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego....

Czytaj...

Podsumowanie I półrocza

Podsumowanie I półrocza Udowadniamy, że Polskie Towarzystwo Stomatologiczne może być inkubatorem dobrych pomysłów, realizatorem interdyscyplinarnych projektów, platformą integrującą naukę ze światem biznesu oraz wyrazistym głosem wszystkich lekarzy dentystów. Ostatnie miesiące były czasem niezwykle intensywnym, przede wszystkim owocnym w istotne decyzje, ważne wydarzenia oraz budujące spotkania....

Czytaj...

Na CEDE 2018 w centrum uwagi

Na CEDE 2018 w centrum uwagi To ma być miejsce dobrych spotkań. Bwątpienia będziemy zauważalni. Magnesem przyciągającym gości mają być jednak przede wszystkim projekty realizowane na stoisku. Dyżury specjalistów, nowoczesne technologie stosowane w stomatologii, ważne rozmowy. Zapraszamy!...

Czytaj...

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska prezydentem EADMFR

Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska prezydentem EADMFR Dopełniły się formalności związane z nominacją prof. Ingrid Kalinowskiej-Różyło na szefa EADMFR – największego europejskiego towarzystwa skupiającego specjalistów związanych z radiologią stomatologiczną i szczękowo-twarzową. W szwajcarskiej Lucernie, podczas 16. Europejskiego Kongresu EADMFR, wiceprezydent PTS, otrzymała Odznakę potwierdzającą objęcie stanowiska....

Czytaj...

Jak trafić na tzw. listę filadelfijską?

Jak trafić na tzw. listę filadelfijską? Punktem wyjścia do dyskusji o naukowych czasopismach wydawanych dotychczas przez PTS był znakomity wykład prof. Tomasza Konopki. Wiceprezydent PTS próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, kiedy i w jaki sposób wprowadzić rodzimy periodyk naukowy na tzw. listę filadelfijską. Dyskusja o przyszłości czasopism PTS będzie kontynuowana....

Czytaj...

Walne Zgromadzenie ZG PTS w Krakowie

Walne Zgromadzenie ZG PTS w Krakowie Sprawozdanie z audytu poprzedniego Zarządu, przedstawienie struktury czasopism, omówienie dotychczasowych działań – to tylko niektóre z tematów, które znalazły się w porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego PTS, które odbyło się 9 marca 2018 w Krakowie....

Czytaj...