Walne Zgromadzenie ZG PTS w Krakowie

Walne Zgromadzenie ZG PTS w Krakowie

Walne Zgromadzenie ZG PTS w Krakowie

Sprawozdanie z audytu poprzedniego Zarządu, przedstawienie struktury czasopism, omówienie dotychczasowych działań – to tylko niektóre z tematów, które znalazły się w porządku obrad posiedzenia Zarządu Głównego PTS, które odbyło się 9 marca 2018 w Krakowie.