Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich - art. 37a Kodeksu Karnego

Aktualności

Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich ws. art 37a Kodeksu Karnego

Apel Prezesów Towarzystw Lekarskich, o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.  Polskie Towarzystwo Stomatologiczne dołącza się do głosu. 

Uczestnicy Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich apelują do władz ustawodawczych Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).

Zmiana tego przepisu została wprowadzona w akcie prawnym, który jak wynika z tytułu nie był przeznaczony do dokonywania jakichkolwiek zmian w kodeksie karnym, bez konsultacji publicznych. Zlekceważono bardzo silny sprzeciw wobec wcześniejszej próby wprowadzenia tej oraz podobnych zmian zaostrzających odpowiedzialność karną lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników ochrony zdrowia.

Znowelizowany przepis uniemożliwia złagodzenie rodzaju i wymiaru kary za działania nieumyślnie powodujące zagrożenie życia albo zgon pacjenta i wprowadza preferencję dla orzekania przez sądy kary pozbawienia wolności. Ta nowelizacja kodeksu karnego nawiązuje do skompromitowanej koncepcji utrzymującej błędnie, że zaostrzanie kar zmniejszy liczbę przestępstw. Jeszcze bardziej absurdalne i niezgodne z aktualną wiedzą byłoby twierdzenie, że zwiększanie odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego poprawi jakość leczenia i opieki nad pacjentami.

Co gorsze, doświadczenia w Polsce i w wielu krajach wskazują, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi do zmniejszenia dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, do zwiększenia kosztów ochrony zdrowia i do dalszego obniżania zaufania we wzajemnych relacjach pacjentów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Przyłączając się do bardzo licznych krytycznych stanowisk i opinii na temat tej niefortunnej nowelizacji wyrażonych przez samorządy zawodowe i ekspertów apelujemy o niezwłoczne jej uchylenie. Aby zapobiec szkodom, które zmienione przepisy nieuchronnie sprowadzą, apelujemy także o aktywne poparcie tego apelu do pacjentów, środowisk medycznych, prawników oraz do instytucji związanych z ochroną zdrowia.

Warszawa, 2020-07-20

Lista popierających apel w sprawie uchylenia nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego

1. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
2. Naczelna Rada Lekarska
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
4. Polska Unia Onkologii
5. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
6. Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
7. Polskie Towarzystwo Akupunktury
8. Polskie Towarzystwo Alergologiczne
9. Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
10. Polskie Towarzystwo Badania Bólu
11. Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
12. Polskie Towarzystwo Bioetyczne
13. Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
14. Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
15. Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
16. Polskie Towarzystwo Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-twarzowej
17. Polskie Towarzystwo Chorób Cywilizacyjnych
18. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
19. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
20. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
21. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
22. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
23. Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
24. Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
25. Polskie Towarzystwo Gastroenterologii
26. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
27. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
28. Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
29. Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
30. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
31. Polskie Towarzystwo Krioterapii
32. Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
33. Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej
34. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej
35. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
36. Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
37. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
38. Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
39. Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej
40. Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
41. Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
42. Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
43. Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
44. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
45. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
46. Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
47. Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
48. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
49. Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
50. Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
51. Polskie Towarzystwo Okulistyczne
52. Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
53. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
54. Polskie Towarzystwo Pediatryczne
55. Polskie Towarzystwo Periodontologiczne
56. Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej
57. Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej
58. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
59. Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
60. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji
61. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
62. Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
63. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
64. Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
65. Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
66. Polskie Towarzystwo Wakcynologii
67. Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
68. Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
69. Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego
70. Towarzystwo Chirurgów Polskich
71. Towarzystwo Internistów Polskich