• Dyrektor Biura Zarządu Głównego PTS Piotr Flejszar

    Piotr Flejszar

  • dr Natalia Piotrowska Radca Prawny

  • mgr Krzysztof Kowalczuk Kancelaria Podatkowa Forbis

    mgr Krzysztof Kowalczuk Kancelaria Podatkowa Forbis

Administrator Bezpieczeństwa Danych
Piotr Flejszar

Administrator Bezpieczeństwa Systemów Infomatycznych
mgr Jarosław Kaciuba