Zakres ochrony zgodny z Rozporządzeniem MF, spełnia wymóg obowiązkowego OC lekarza i zapewnia pokrycie kosztów jednego zdarzenia do 75 tys. EUR i wszystkich zdarzeń do 350 tys. EUR. Dodatkowo ochrona działa w przypadku szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w wyniku rażącego niedbalstwa.

Obowiązuje na terenie Polski i obejmuje szkody będące następstwem udzielenia lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych.

Pliki do pobrania

Rozporządzenie MF Karta produktu

Skierowane zarówno dla lekarzy dentystów, jak i higienistek i asystentów stomatologicznych, których nie obejmuje obowiązek posiadania ubezpieczenia OC.

Szeroki zakres sum gwarancyjnych – od 50 tys. zł do 5 mln zł zapewnia pokrycie kosztów w razie szkód nieobjętych zakresem ubezpieczenia obowiązkowego. Ochrona obejmuje także szkody:

 • powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej;
 • wynikające z naruszenia praw pacjenta;
 • spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

Zakres podstawowy: szkody w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem OC obowiązkowym.

Zakres rozszerzony: szkody w zakresie nieobjętym ubezpieczeniem OC obowiązkowym oraz jako ubezpieczenie nadwyżkowe, w razie szkód, które nie mogą być pokryte z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego z powodu wyczerpania się sumy gwarancyjnej.

Obejmuje teren Polski, a także państw UE, Islandii, Norwegii i Szwajcarii z tytułu pierwszej pomocy, stażu, delegacji oraz udziału w konferencjach naukowych, z możliwością rozszerzenia ochrony na cały świat.

Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć o:

 • chirurgię plastyczną i stomatologiczną medycynę estetyczną
 • szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy – od 50 tys. zł do 500 tys. zł
 • szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których korzystasz na podstawie umowy najmu, leasingu lub innej formy korzystania z cudzej własności – od 50 tys. zł do 1 mln zł.

Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Karta produktu Karta produktu - OC higienistki i asystentki OWU PZU - OC higienistki i asystentki

Szeroki zakres ochrony zapewnia pokrycie kosztów prawnika, postępowania sądowego w sprawach cywilnych i karnych, postępowania odpowiedzialności zawodowej, koszty egzekucji i inne koszy sądowe. Do wysokości 100 tys. zł lub 500 tys. zł.

Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Karta produktu

Zabezpieczenie w razie utraty dochodu z powodu czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą. Działa także w razie zachorowania na Covid-19.

Wypłata świadczenia, nawet 537 zł dziennie, od 1 lub 31 dnia zwolnienia, w zależności od wybranego wariantu. Do wyboru są trzy sumy gwarancyjne: 60 tys., 120 tys., 180 tys. zł.

Wysokość ubezpieczenia nie jest zależna od poziomu dochodów ani formy zatrudnienia. Z oferty skorzystać mogą zarówno lekarze prowadzący indywidualną praktykę, jak i zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej ani zaświadczenia o stanie zdrowia. Nie obowiązuje też okres karencji, ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty świadczenia jest niezdolność do pracy, trwająca minimum 30 dni, będąca skutkiem choroby lub wypadku, także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Ochrona nie obejmuje chorób powstałych, zdiagnozowanych lub leczonych w ciągu 6 miesięcy przed zakupem ubezpieczenia.

Zobacz jak działa to ubezpieczenie w praktyce

Zabezpieczenie nie tylko w czasie pandemii. Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu lekarza dentysty?

W okresie panującej pandemii koronawirusa wzrasta ryzyko utraty dochodu w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dotyczy to zarówno lekarzy dentystów, prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Spadek dochodu w połączeniu z koniecznością pokrywania bieżących wydatków czy kosztów leczenia może nadwyrężyć domowy budżet. Z myślą o zabezpieczeniu przed taką sytuacją powstało ubezpieczenie utraty dochodu w PZU, które działa także w razie zachorowania na Covid-19.

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającej minimum 30 dni.

W zależności od wybranego wariantu świadczenie wypłacane jest od 1 lub 31 dnia. Na wysokość świadczenia wpływa wariant oraz suma ubezpieczenia. Do wyboru są trzy sumy:

 • 60 tys. zł
 • 120 tys. zł
 • 180 tys. zł

Suma ubezpieczenia i wysokość składki nie jest uzależniona od poziomu dochodów ani ewentualnych zasiłków chorobowych.

Dziennie można otrzymać nawet 537 zł.

Jak działa ubezpieczenie w czasie pandemii?

Warunki ubezpieczenia w czasie panującej pandemii pozostają niezmienne. Stan zagrożenia epidemicznego nie jest wyłączony z zakresu ochrony. Oznacza to, że w razie zachorowania na Covid-19 ubezpieczenia działa tak samo jak w przypadku każdej choroby, a świadczenia zostanie wypłacone zgodnie z wariantem i sumą gwarancyjną wykupionej wcześniej polisy.

Co istotne w obecnej sytuacji pandemicznej, ochrona nie jest objęta karencją, działa od następnego dnia od złożenia wniosku.

Zgodnie z warunkami wypłaty świadczenia, okres niezdolności do pracy, także w razie zachorowania na Covid-19, musi wynosić minimum 30 dni. Do tego okresu nie wlicza się kwarantanna wynikająca jedynie z kontaktu z osobą zarażoną lub podejrzenia zakażenia, bez zdiagnozowanej choroby. Potwierdzeniem przy zgłaszaniu szkody jest zwolnienie lekarskie lub decyzja o izolacji wydana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikająca z uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

Roszczenie należy zgłosić do PZU najpóźniej 14 dni od zachorowania, a zwolnienie nie musi od razu obejmować 30 dni, może być przedłużane i dotyczyć różnych jednostek chorobowych.

Kto może się ubezpieczyć?

Każdy lekarz dentysta uprawniony do wykonywania zawodu, który nie ukończył 65 roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia. Oferta skierowana jest zarówno do lekarzy prowadzących własną praktykę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenia.

Z ubezpieczenia wyłączone są niektóre choroby i schorzenia, określone w Klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty dochodu. Należą do nich:

 1. choroby psychiczne lub zaburzenia psychiczne oraz ich skutki,
 2. wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem;
 3. zaburzenia zachowania, nerwice i uzależnienia;
 4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 5. leczenie i zabiegi stomatologiczne, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 6. badania lekarskie, dodatkowe badania medyczne służące ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badania diagnostyczne nie wynikające z zachorowania, badania dawców narządów
 7. operacje kosmetyczne lub plastyczne;
 8. ciąża;
 9. dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa;
 10. choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jak się ubezpieczyć?

Wniosek dostępny jest online, a polisa dostarczana drogą elektroniczną. Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej ani zaświadczeń o stanie zdrowia. Wystarczy wybrać wariant oraz sumę ubezpieczenia, od czego zależeć będzie wysokość świadczenia oraz składki rocznej. Składka wynosi już od 226 zł za rok ochrony. Koszt można rozłożyć na raty, bez dodatkowych opłat. Ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku.

Ubezpieczenie utraty dochodu oferuje iExpert.pl, strategiczny partner PZU.

Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Karta produktu Klauzula nr 5 - ubezpieczenie utraty dochodu

Ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki podczas pracy oraz zwrot kosztów leczenia w sytuacji zakłucia, zadraśnięcia, rozcięcia, zadrapania, pogryzienia przez pacjenta. Skierowana zarówno do lekarzy dentystów, jak i higienistek i asystentów stomatologicznych.

Do wyboru 9 wariantów sumy ubezpieczenia w zakresie, NNW, kosztów leczenia i zdiagnozowania oraz jednorazowego świadczenia z tytułu zakażenia HIV lub WZW – od 10 tys. zł do 200 tys. zł.

Składka już od 89 zł rocznie.

Pliki do pobrania

Ogólne warunki ubezpieczenia Karta produktu

Wszechstronna ochrona zawodu lekarza dentysty – 5 ryzyk na jednej polisie

Ubezpieczenie zawodowe to podstawa w pracy z pacjentami. Odpowiednio dobrana ochrona zapewnia bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych okoliczności. Program ubezpieczeń największego polskiego towarzystwa PZU, przygotowany dla Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, we współpracy z firmą iExpert obejmuje wszystkie ryzyka związane z codzienną pracą lekarzy dentystów, stomatologów, higienistek i asystentów stomatologicznych. Dzięki elastycznej ofercie, każdy członek PTS może dopasować zakres polisy do wymagań swojej pracy.

Odpowiednie zabezpieczenie zawodowe jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji pandemicznej, dlatego oprócz podstawowych ryzyk, program oferuje również ubezpieczenie utraty dochodu w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą, także zachorowania na Covid-19.

Dzięki współpracy z liderem rynku ubezpieczeń zawodowych, firmą iExpert, wszystkie ubezpieczenia można kupić szybko i bezpiecznie przez internet. Samodzielnie można obliczyć składkę, złożyć wniosek i opłacić składkę. Polisa jest wysyłana na email. iExpert zapewnia także stały kontakt z doświadczonymi doradcami, którzy pomogą wybrać zakres ochrony oraz dopełnić formalności związane z zawarciem polisy.

Wszystkie ubezpieczenia są dostępne na jednym wniosku online. Zakres ochrony można dopasować do swoich potrzeb, wybierając konkretne ryzyka i sumy ubezpieczenia.

Pakiet ubezpieczeń przygotowany przez PZU dla lekarzy dentystów, higienistek i asystentów stomatologicznych. Skierowany jest zarówno do podmiotów leczniczych, osób prowadzących indywidualną praktykę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie.

Pakiet proponuje pięć różnych ubezpieczeń, które składają się na pełną ochronę zawodu lekarza dentysty. Każde z ubezpieczeń można również wykupić osobno, dostosowując poziom ochrony do swoich indywidualnych potrzeb, są to: OC obowiązkowe, OC dobrowolne, ochrona prawna zawodu, NNW HIV/WZW oraz ubezpieczenie utraty dochodu.

Cały proces zawarcia polisy odbywa się przez internet i trwa kilka minut wystarczy obliczyć składkę, złożyć wniosek i opłacić składkę. Elektroniczna polisa wysyłana jest na email.

Lidia Machalska

iExpert.pl SA

502 913 541

22 646 42 42

lidia.machalska@iexpert.pl