Rok zał. 1951
Siedziba: ul Krakowska 26, 50-425 Wrocław

(poprzednio : 1951–1971 Warszawa, 1971–1977 Katowice, 1977–1985 Wrocław, 1986–1993 Łódź, 1994–2001 Warszawa, 2002–2010 Wrocław, 2010–2017 Kraków)

Liczba członków : około 5,5 tysięcy

PTS powstało w roku 1951 z inicjatywy Rady Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przejmując niektóre agendy Izby Lekarsko-Dentystycznej. Założycielami jego byli m.in. Feliks Rutkowski, Franciszek Bohdanowicz, Stefan Grzybowski, Bohdan Janowicz, Janusz Krzywicki, Tadeusz Karnibad, Józef Rancewicz, Irena Szczepańska, Aleksander Ujejski, Bogumiła Wanda Zakrzewska. Podczas pierwszego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego wybrany został Zarząd Główny. Prezesem został prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią kadencję od 1953 do 1956 roku. W roku 1953. uchwalono statut PTS. Kolejnymi Prezesami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego byli:
prof. Tadeusz Karnibad (1956–1958)
prof. Janusz Krzywicki (1958–1971)
prof. Stefan Knapik ( 1971–1977)
prof. Stanisław Potoczek (1977–1985 )
prof. Włodzimierz Józefowicz (1985–1993)
prof. Janusz Piekarczyk (1993–2001)
prof. Marek Ziętek (2002–2010)
prof. Bartłomiej Loster (2010–2017)

Aktualnym Prezydentem od 2017 roku jest  prof. Marzena Dominiak

W grudniu 2017 Walne Zebranie Delegatów wybrało nowego prezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którym w obecnej kadencji jest prof. dr hab. Marzena Dominiak.

Organami prasowymi Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego są:

  • Czasopismo Stomatologiczne od 1948
  • Protetyka Stomatologiczna od 1965
  • Dental & Medical Problems od 1963 (poprzednio Wrocławska Stomatologia)
  • Dental Forum od 1968 (poprzednio Poznańska Stomatologia)
  • Implantoprotetyka (poprzednio Krakowska Stomatologia)

Wszystkie Czasopisma PTS osiągnęły wysoki poziom naukowy czego wyrazem było wpisanie ich na listę krajowych i międzynarodowych indeksów medycznych
Rozwój stomatologii i postęp techniczny prezentowany jest rokrocznie na wielu targach stomatologicznych. Podczas targów odbywają się również Sesje i Konferencje Naukowe.
Ogromna ich większość organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne lub też posiada patronat naszego towarzystwa.
Co 5 lat PTS jest organizatorem Kongresu Stomatologów Polskich

W ciągu prawie sześćdziesięcioletniej historii PTS zorganizowało XI Kongresów, około 350 zjazdów sekcji specjalistycznych i prawie 11 tysięcy zebrań naukowo – szkoleniowych w oddziałach.


Program Live. Learn. Laugh.

Live. Learn. Laugh. w Polsce – “Program stomatologicznej edukacji prozdrowotnej dla przyszłych rodziców” (“Implementing a dental education program for parents-to-be”)

W 2006 roku Polskie Towarzystwo Stomatologiczne włączyło się do międzynarodowego programu Live. Learn. Laugh., zainicjowanego przez Światową Federację Stomatologów (FDI World Dental Federation) i firmę Unilever. Celem inicjatywy jest wspieranie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej na całym świecie. W ramach tej działalności narodowe towarzystwa stomatologiczne zrzeszone w FDI prowadzą lokalne programy promujące stomatologiczne zachowania prozdrowotne.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przygotowało projekt edukacji prozdrowotnej dla przyszłych rodziców, który będzie propagowany poprzez szkoły rodzenia, lekarzy stomatologów i ginekologów-położników oraz położne. Wiodącą rolę w projekcie pod kierunkiem PTS wiodą Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Zakład Periodontologii Katedry Periodontologii oraz Zakład Organizacji i Zarządzania Katedry Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Koordynatorem projektu jest profesor dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka – V-ce Prezydent PTS i Przewodnicząca Komisji Profilaktyki, Edukacji i Promocji Zdrowia w Stomatologii Zarządu Głównego PTS.
Patronem projektu w Polsce jest marka Signal- produkt głównego fundatora inicjatywy Live. Learn. Laugh. – firmy Unilever. Swój współudział w projekcie zadeklarowały też jak dotąd GABA International, Hager Polonia i Colgate-Palmolive Poland.

Polski program cieszy się szczególnym uznaniem twórców Live. Learn Laugh., wpisując się w światowy trend, uznający tak zwaną pre-profilaktykę próchnicy (a więc profilaktykę prowadzoną już przed narodzeniem dziecka) za jedną z najbardziej skutecznych form zapobiegania tej szeroko rozpowszechnionej chorobie jamy ustnej. Przygotowane przez specjalistów materiały edukacyjne dotyczące rozmaitych aspektów zdrowia jamy ustnej dziecka i całej rodziny trafią do szkół rodzenia w całym kraju.
Gorąco zachęcamy wszystkich lekarzy stomatologów do wsparcia naszej misji szerzenia stomatologicznej edukacji prozdrowotnej u pacjentek spodziewających się dziecka i “świeżo upieczonych” rodziców.