Towarzystwo jest członkiem FDI (Międzynarodowa Federacja Dentystyczna), ERO (Europejska Organizacja Dentystyczna), GIRSO (Groupement International de recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie). Szczególnie aktywnie PTS współpracuje z Niemieckim Towarzystwem Stomatologicznym DGZMK oraz Brytyjskim Towarzystwem Stomatologicznym (BDA).

Sekcje prowadzą działalność na arenie międzynarodowej współpracując z europejskimi i światowymi organizacjami i towarzystwami specjalistycznymi.

 

Światowa Federacja Dentystyczna
(World Dental Federation, FDI)

FDI jest największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych. Założona została w Paryżu w 1900 roku – do dzisiaj stosowany skrót FDI pochodzi od nazwy organizacji w języku francuskim, Federation Dentaire Internationale.

W skład struktury organizacyjnej FDI wchodzi 5 organizacji regionalnych – z Afryki, Azji, Europy, Ameryki Łacińskiej oraz Ameryki Północnej.

Od 1999 r. Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Naczelna Izba Lekarska tworzą tzw. Polski Komitet Narodowy, stanowiący wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI.

Podstawowe sfery działalności FDI obejmują kreowanie wspólnej polityki w zakresie zdrowia jamy ustnej, rozwijanie programów edukacyjnych, prezentowaniu wspólnego stanowiska w sprawach o zasięgu światowym, jak również wspieranie aktywności organizacji członkowskich w działaniach prozdrowotnych.

Od 2008 r. z inicjatywy FDI obchodzony jest corocznie Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (początkowo w dniu 12 września, obecnie 21 marca). Działania podejmowane w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej mają na celu promocję ochrony zdrowia jamy ustnej, wzmożenie świadomości nt. znaczenia zdrowia jamy ustnej i jego wpływu na ogólny stan zdrowia człowieka.

Hasłem określającym podstawowe cele FDI jest „Prowadzić świat do optymalnego zdrowia jamy ustnej” (Leading the world to optimal oral health).

Najważniejszym wydarzeniem organizowanym corocznie przez FDI jest Światowy Parlament Stomatologiczny (FDI World Dental Parliament). W jego ramach odbywają się m.in. sesje Zgromadzenia Ogólnego FDI, spotkania Stałych Komitetów FDI, spotkanie tzw. Krajowych Oficerów Łącznikowych (National Liaison Officers), posiedzenie Zarządu i Sesja Plenarna Europejskiej Regionalnej Organizacji (ERO FDI).

Towarzyszący Parlamentowi Światowy Kongres Dentystyczny FDI (FDI World Dental Congress) obejmuje konferencje naukowe połączone z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych.

W 2016 roku spotkania te po raz pierwszy zostały zorganizowane w Polsce, w Poznaniu w dniach 5–10 września, przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne przy wsparciu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Miejscem obrad Parlamentu oraz Kongresu były Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Łącznie we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Kongresu wzięło udział ok. 16 000 osób ze 152 państw. Prawie 4 000 uczestników brało udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez 141 wykładowców, a ponad 11 000 osób zwiedzało wystawę sprzętu i materiałów stomatologicznych (367 stoisk prezentujących 352 firmy, w tym 113 z Polski, na powierzchni blisko 6 000 m²).

Po raz pierwszy w ramach Kongresu FDI odbyły się całodniowe bloki szkoleniowe prowadzone w językach państw sąsiadujących z państwem organizatora – niemieckim (9 kursów) i ukraińskim (12 kursów).

Dr Patrick Hescot, ówczesny prezydent FDI, szczególnie podkreślał zaangażowanie oraz profesjonalizm strony polskiej zarówno podczas organizacji Kongresu, jak i w czasie jego trwania. W kuluarach nie brakowało opinii, że była to najlepsza w ostatnich latach edycja głównego wydarzenia Światowej Federacji Dentystycznej, a także, że dzięki temu wydarzeniu Poznań i Polska zyskały tysiące nowych sympatyków.

W 2017 roku podczas Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI odbywającego się w Madrycie prof. Marzena Dominiak została wybrana członkiem Komitetu ds. Kształcenia FDI – kandydatura prof. Dominiak została zgłoszona w imieniu Polskiego Komitetu Krajowego tworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

Jest to drugi przypadek członkostwa polskiego lekarza stomatologa w stałym komitecie FDI – w przeszłości członkiem tego samego komitetu był prof. Eugeniusz Spiechowicz.

 

Europejska Organizacja Regionalna Światowej Federacji Dentystycznej
(European Regional Organization of the World Dental Federation, ERO FDI)

ERO-FDI jest organizacją lekarsko-dentystyczną działającą w strukturach Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) skupiającą główne krajowe organizacje stomatologiczne z Europy należące do FDI (państwa z regionu europejskiego wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia, tj. z uwzględnieniem wszystkich byłych republik ZSRR oraz Izraela). Do ERO-FDI należą, jako regularni członkowie, organizacje z ponad 35 państw.

Tak samo jak w przypadku FDI, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne jest członkiem ERO-FDI, tworząc Polski Komitet Narodowy wraz z Naczelną Izbą Lekarską.

ERO-FDI organizuje swoje sesje plenarne dwa razy do roku – wiosną na terytorium jednego z państw europejskich, a jesienią w ramach Światowego Parlamentu Dentystycznego FDI. Dwukrotnie sesje plenarne odbyły się w Polsce: w 2003 roku wiosenną sesję plenarną gościła Warszawa, zaś w 2016 roku jesienna sesja plenarna miała miejsce w Poznaniu, stanowiąc część Światowego Parlamentu Dentystycznego.

Podczas Sesji Plenarnych przyjmowane są rezolucje i stanowiska dotyczące spraw istotnych dla stomatologii, które są pomocne organizacjom członkowskim w ich działalności na poziomie krajowym. Szczególną uwagę ERO-FDI poświęca kwestii zapewnienia, aby zawód lekarza dentysty był wolnym zawodem w pełnym tego znaczeniu. Większość pracy wykonują poszczególne grupy robocze, które zbierają i analizują dane oraz przygotowują projekty rezolucji.

Prezesem ERO-FDI jest od wiosny 2016 roku dr Anna Lella, sekretarz zarządu głównego PTS, a także zastępca sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2010–2013 dr A. Lella pełniła funkcję Sekretarza Generalnego ERO-FDI, a w roku 2013 została wybrana na stanowisko Prezesa Elekta.