PATRONAT HONOROWY PTSPatronat  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest przyznawany przedsiębiorcom i instytucjom powszechnie szanowanym, pełniącym lub organizującym wydarzenia edukacyjne i naukowe, promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Obejmując Honorowy Patronat nad wydarzeniem, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kreuje cele społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Patronat  zwyczajowo przyznaje Prezydent PTS lub Zarząd Główny reprezentując Oddziały, Sekcje, Koła Terenowe oraz Komisje specjalistyczne. Za udzieleniem Patronatu Honorowego PTS stoi szanowane grono specjalistów i wielkich autorytetów z dziedziny stomatologii.

PTS dba o swoje dobre imię, dlatego nie każdy przedsiębiorca, instytucja, nie każde wydarzenie jest objęte patronatem. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje wydarzenie, posiadające szczególną rangę naukową i kulturalno-społeczną promującą zdrowie jamy ustnej lub zdrowie ogólne. Zasięg wydarzenia może mieć charakter lokalny lub ogólnopolski. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o patronat, na podstawie określonych dokumentów: – pismo skierowane do Prezydenta PTS oraz wypełniony wniosek z opisem wydarzenia i – informacją o organizatorze, jego celach i zamiarach. Wniosek jest dostępny w zakładce –>> https://pts.net.pl/dokumenty-do-pobrania/

Wniosek jest bardzo szczegółowy i wymaga dokładnego opisu. Dla bezpieczeństwa honorowego patrona, jest on rozpatrywany i opiniowany w zakresie zasadności objęcia honorowym patronatem danego przedsięwzięcia przez Biuro Zarządu Głównego oraz Biuro Prezydenta PTS.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca szczególną uwagę, aby honorowym patronatem były obejmowane przedsięwzięcia o dużej randze i znaczeniu dla nauki, dla profilaktyki zdrowia jamy ustnej ale także kultury polskiej.