PATRONAT HONOROWY PTSPatronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest przyznawany przedsiębiorcom i instytucjom powszechnie szanowanym, pełniącym lub organizującym wydarzenia edukacyjne i naukowe, promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Obejmując Honorowy Patronat nad wydarzeniem, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kreuje cele społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Patronat Honorowy przyznaje Zarząd Główny, reprezentujący również swoje Oddziały, Sekcje, Koła Terenowe oraz Komisje specjalistyczne. Za udzieleniem Patronatu PTS stoi szanowane grono specjalistów i wielkich autorytetów z dziedziny stomatologii.

PTS dba o swoje dobre imię, dlatego nie każdy przedsiębiorca, instytucja, nie każde wydarzenie jest objęte patronatem. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje wydarzenie, posiadające szczególną rangę naukową i kulturalno-społeczną promującą zdrowie jamy ustnej lub zdrowie ogólne. Zasięg wydarzenia może mieć charakter lokalny lub ogólnopolski. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o patronat, na podstawie określonych dokumentów: – pismo skierowane do Prezydenta PTS – wniosek z opisem wydarzenia i – informacją o organizatorze, jego celach i zamiarach.

Wniosek jest bardzo szczegółowy i wymaga dokładnego opisu. Dla bezpieczeństwa honorowego patrona, jest on rozpatrywany i opiniowany w zakresie zasadności objęcia honorowym patronatem danego przedsięwzięcia przez Prezydium Zarządu Głównego.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca szczególną uwagę, aby honorowym patronatem były obejmowane przedsięwzięcia o dużej randze i znaczeniu dla nauki, dla zdrowia, ale także kultury polskiej.

 1. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Sesję Stomatologiczną organizowaną podczas 26 edycji International Medical Students’ Conference, Kraków 19-21 kwietnia 2018
  http://www.imsc-krakow.pl/
 2. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Miedzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową – Onkologia we współczesnej stomatologii organizowaną z okazji Jubileuszu 70-lecia Gdańskiej Stomatologii, Gdańsk 28 maja 2018
  https://gumed.edu.pl/45092.html
 3. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem projekt stomatologiczny “We KenSmile” organizowany przez Stowarzyszenie Leczymy Z Misją
  https://leczymyzmisja.pl/weKenSmile.php
 4. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem X International Congress Of Italian Dental Association, Chia, Italy 13-15 czerwca 2019
  http://www.aio.it/
 5. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem kampanii firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. „9 Milionów Powodów”
  https://9milionowpowodow.prowly.com/27798-kampania-spoleczno-edukacyjna-9-milionow-powodow-
 6. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem 15 Międzynarodową Konferencję Juvenes Pro Medicina 2019, Łódź 24-25 maja 2019
  http://jpm.umed.pl/
 7. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem V Ogólnopolską  Konferencję Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii „Operacja Trójząb 3”, Gdańsk 18-20 stycznia 2019
  https://www.facebook.com/events/312749042783101/
 8. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem II Zimową  Konferencję „Konsensus w diagnostyce i leczeniu stawów żuchwowo – skroniowych” połączoną z mistrzostwami w narciarstwie alpejskim lekarzy stomatologów i fizjoterapeutów, Krynica Zdrój 21-24 lutego 2019
  https://konferencjacrania.pl/program/
 9. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem XI Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”, Międzyzdroje 30 maja – 2 czerwca 2019
  http://fizjoterapia.org.pl/event/xi-miedzynarodowe-dni-rehabilitacji/
 10. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem XXXVI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Sekcji Protetyki PTS oraz V Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką” oddziału PTS Lublin, Kazimierz Dolny 7-8 czerwca 2019
  https://pts.net.pl/event/xxxvi-konferencja-naukowo-szkoleniowa-sekcji-protetyki-pts-v-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-szkoleniowa-lekarzy-dentystow-miedzy-funkcja-a-estetyka
 11. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem kurs „TMJ anatomy, pathologies, imaging and therapies” organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Kraków 10–11 maja 2019
  https://tmj2019.syskonf.pl/
 12. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem sesję Dentistry organizowaną podczas 15th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists, Warszawa 9–12.05.2019
  http://wnoz.wum.edu.pl/en/content/15th-warsaw-international-medical-congress
 13. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem 25 edycję International Student Scientific Conference organizowaną przez Studenckie Towarzystwo naukowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; Gdańsk 12–13 kwietnia 2019
  https://gumed.edu.pl/53521.html
 14. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem konferencję „The art. And science of dental treatment planning – innovative approach”; Berlin 13–14.04.2019
 15. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Międzynarodową Konferencję Dental News XIII; Poznań 5–7 kwietnia 2019
  https://cellivia.com/pl/home/
 16. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem działania Fundacji Z Uśmiechem Przez Życie w 2019 roku
  http://www.zusmiechem.org.pl/
 17. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem konferencję Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce #NEMP2019 organizowaną przez MEDtube; Warszawa 24 maja 2019
  https://medtube.pl/konferencja
 18. Uchwałą Prezydium, PTS oraz Sekcja Profilaktyki i Promocji Zdrowia objęła Honorowym Patronatem V edycję Olimpiady Higienistek organizowaną przez Polską Akademię Profilaktyki Stomatologicznej; Warszawa 23–25 maja 2019
  https://olimpiadahigienistek.pl/