PATRONAT HONOROWY PTSPatronat Honorowy Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest przyznawany przedsiębiorcom i instytucjom powszechnie szanowanym, pełniącym lub organizującym wydarzenia edukacyjne i naukowe, promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną. Obejmując Honorowy Patronat nad wydarzeniem, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne kreuje cele społeczne o charakterze prozdrowotnym.

Patronat Honorowy przyznaje Zarząd Główny, reprezentujący również swoje Oddziały, Sekcje, Koła Terenowe oraz Komisje specjalistyczne. Za udzieleniem Patronatu PTS stoi szanowane grono specjalistów i wielkich autorytetów z dziedziny stomatologii.

PTS dba o swoje dobre imię, dlatego nie każdy przedsiębiorca, instytucja, nie każde wydarzenie jest objęte patronatem. O patronat może się ubiegać każdy, kto organizuje wydarzenie, posiadające szczególną rangę naukową i kulturalno-społeczną promującą zdrowie jamy ustnej lub zdrowie ogólne. Zasięg wydarzenia może mieć charakter lokalny lub ogólnopolski. Zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o patronat, na podstawie określonych dokumentów: – pismo skierowane do Prezydenta PTS – wniosek z opisem wydarzenia i – informacją o organizatorze, jego celach i zamiarach.

Wniosek jest bardzo szczegółowy i wymaga dokładnego opisu. Dla bezpieczeństwa honorowego patrona, jest on rozpatrywany i opiniowany w zakresie zasadności objęcia honorowym patronatem danego przedsięwzięcia przez Prezydium Zarządu Głównego.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwraca szczególną uwagę, aby honorowym patronatem były obejmowane przedsięwzięcia o dużej randze i znaczeniu dla nauki, dla zdrowia, ale także kultury polskiej.

 1. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Sesję Stomatologiczną organizowaną podczas 26 edycji International Medical Students’ Conference, Kraków 19-21 kwietnia 2018
  http://www.imsc-krakow.pl/
 2. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem Miedzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową – Onkologia we współczesnej stomatologii organizowaną z okazji Jubileuszu 70-lecia Gdańskiej Stomatologii, Gdańsk 28 maja 2018
  https://gumed.edu.pl/45092.html
 3. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem projekt stomatologiczny “We KenSmile” organizowany przez Stowarzyszenie Leczymy Z Misją
  https://leczymyzmisja.pl/weKenSmile.php
 4. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem X International Congress Of Italian Dental Association, Chia, Italy 13-15 czerwca 2019
  http://www.aio.it/
 5. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem kampanii firmy GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. „9 Milionów Powodów”
  https://9milionowpowodow.prowly.com/27798-kampania-spoleczno-edukacyjna-9-milionow-powodow-
 6. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem 15 Międzynarodową Konferencję Juvenes Pro Medicina 2019, Łódź 24-25 maja 2019
  http://jpm.umed.pl/
 7. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem V Ogólnopolską  Konferencję Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii „Operacja Trójząb 3”, Gdańsk 18-20 stycznia 2019
  https://www.facebook.com/events/312749042783101/
 8. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem II Zimową  Konferencję „Konsensus w diagnostyce i leczeniu stawów żuchwowo – skroniowych” połączoną z mistrzostwami w narciarstwie alpejskim lekarzy stomatologów i fizjoterapeutów, Krynica Zdrój 21-24 lutego 2019
  https://konferencjacrania.pl/program/
 9. Uchwałą Prezydium, PTS objęło Honorowym Patronatem XI Międzynarodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej i Medycznej „Stomatologia nauką interdyscyplinarną”, Międzyzdroje 30 maja – 2 czerwca 2019
  http://fizjoterapia.org.pl/event/xi-miedzynarodowe-dni-rehabilitacji/