„Czy język medycyny może być metaforyczny?” – badanie ankietowe online – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

„Czy język medycyny może być metaforyczny?” – badanie ankietowe online

Na temat języka medycyny (w tym także stomatologii) nie mówi się zbyt wiele, choć – jak wiemy w praktyce – rządzi się on swoimi prawami. Język medycyny pozostaje przede wszystkim pod wpływem języka nauki, w którym wymagane jest stosowanie specjalistycznej terminologii oraz wysoce precyzyjnych sformułowań. Rzadką okazję do wyrażenia własnych przemyśleń na temat języka, jakim posługujemy się w medycynie daje badanie ankietowe, w którym udział może wziąć każdy z lekarzy. 

Tematykę tę zgłębia mgr Gabriela Pikor, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach swojej działalności naukowej młoda badaczka z Podkarpacia poddaje ocenie metaforyczność języków specjalistycznych. 

We wstępie do kwestionariusza autorka napisała: – Przedmiotem badań mojej pracy doktorskiej jest szeroko pojęty język medycyny. Celem niniejszego formularza wywiadu, który stanowi istotną część tych badań, jest określenie, w jaki sposób osoby z wykształceniem medycznym postrzegają pojęcie języka medycyny oraz określenie, czy język ten jest metaforyczny. Wyniki moich badań pozwolą poznać procesy konceptualizacji pojęć z zakresu medycyny, a tym samym przyczynią się do efektywniejszej komunikacji personelu medycznego z pacjentem.

Badanie Gabrieli Pikor składa się z czterdziestu pytań – zarówno zamkniętych (odpowiedzi „Tak” lub „Nie”), jak i pytań otwartych, umożliwiających pełną swobodę wypowiedzi. 

Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w badaniu. Jest ono dostępne online pod adresem: https://forms.gle/npmruHbRWCaFFgeGA.