Dr Mariusz Duda pośmiertnie odznaczony medalem Pro Meritis Stomatologiae Polonicae – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Dr Mariusz Duda pośmiertnie odznaczony medalem Pro Meritis Stomatologiae Polonicae

Podczas odbywającego się we Wrocławiu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego uhonorowany został tragicznie zmarły 8 listopada 2022 roku prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI) dr n. med. Mariusz Duda. Medal Pro Meritis Stomatologiae Polonicae (Za Zasługi dla Polskiej Stomatologii) z rąk prezydent PTS prof. dr hab. n. med. Marzeny Dominiak odebrał wiceprezydent PSI prof. dr hab. n. med. Ryszard Koczorowski.

Na swoim Facebooku prof. Marzena Dominiak napisała: – To był zaszczyt dla mnie i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przyznać taki medal! Niech dr Duda zostanie zapisany w taki sposób na kartach historii polskiej stomatologii! Najważniejsze to pamiętać!

Urodzony w 1967 roku w Katowicach Mariusz Duda ukończył studia stomatologiczne w Śląskiej Akademii Medycznej (dyplom w 1992 roku). W latach 1992–1995 pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej macierzystej uczelni. W 1999 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych. Był specjalistą chirurgii stomatologicznej (pierwszy stopień specjalizacji w 1996 roku, drugi osiem lat później), ale w kolejnych latach zajmował się przede wszystkim implantologią.

Od 2000 roku dr Mariusz Duda prowadził autorskie szkolenia w zakresie implantologii, a kolejnym etapem jego kariery jako wykładowcy było utworzenie w 2012 roku Duda Clinic College of Dental Medicine w Katowicach. W ośrodku tym prowadzone były m.in. Curriculum Implantologii, Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej oraz Curriculum Gnatoimplantologii. Dr Duda pełnił także funkcję wizytującego profesora na uczelniach zagranicznych: Sumy State University (od 2018 roku), Zaporozhe State Medical University (od 2019 roku) oraz Universidad San Jorge Zaragoza (od 2020 roku).

Nieprzerwanie od 2007 roku dr n. med. Mariusz Duda pełnił funkcję prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Był aktywny również we władzach International Congress of Oral Implantologists (ICOI) – jako członek zarządu europejskiego oddziału tej organizacji, a także wiceprezydent ICOI na Polskę.

W 2019 roku Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zawarło umowę z kierowanym przez dr. Dudę PSI, na podstawie której obie organizacje podjęły starania w kierunku rozwoju implantologii w naszym kraju. Efektem tych wysiłków było uruchomienie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych w zakresie stomatologii we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie dr Duda pełnił rolę wykładowcy i egzaminatora.

W szerokim spektrum zainteresowań zawodowych dr. Mariusza Dudy znalazły się przede wszystkim pełne implantacje natychmiastowe, rekonstrukcje implantologiczne, techniki augmentacji, autologiczne przeszczepy kostne, membrany, biomateriały kościozastępcze, splitting, sinus lifting, bone condensing, bone spreading, zastosowanie osocza bogatopłytkowego.