IV Kongres Stomatologii pod Patronatem PTS już za niecałe 2 tygodnie! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

IV Kongres Stomatologii pod Patronatem PTS już za niecałe 2 tygodnie!

Już za kilkanaście dni do Nadarzyna przyjadą najwybitniejsi specjaliści ze wszystkich dziedzin stomatologii by w ramach IV Kongresu Stomatologicznego odbywającego się podczas tragów Warsaw Dental Medica Show 2021 wspólnie wziąć udział w wykładach naukowych, wystawie materiałów i sprzętu stomatologicznego. To jedno z największych wydarzeń targowych odbywających się w 2021 roku, tym razem pod merytorycznym Patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med Tomasza Gedrange.

Na uczestników Kongresu czeka kilkunastu wykładowców z Polski i ze Świata, którzy wspólnie przygotowywali ponad 20 godzin niezwykle ciekawych wykładów i warsztatów. Podczas Kongresu nasi eksperci podzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie:

Czwartek: 9 września 2021

 – zabiegów laserowych w leczeniu chorób przyzębia

 – zastosowaniu implantów w medycynie estetycznej

 – wskazań, przeciwskazań, możliwości oraz ograniczeń w transplantacji

 – metod i materiałów stosowanych w leczeniu próchnicy głębokiej i próchnicowo odsłoniętej miazgi

Piątek: 10 września 2021

– błędów jatrogennych zawinionych i niezawinionych w chirurgii plastycznej dziąsła

 – aktualnych poglądach medycznych związanych z używaniem papierosów elektronicznych oraz ich wpływ na zdrowie jamy ustnej

 –  potencjalnych możliwości zakażeń krzyżowych SARS-CoV2 w gabinecie stomatologicznym

 –  analizy piśmiennictwa oraz obserwacji lekarzy zakaźnych i stomatologów w symptomatologii zmian na błonie śluzowej oraz w przyzębiu w okresach zakażenia SARS-CoV2 i po jego przebyciu

Sobota: 11 września 2021

 – jak uniknąć ekstrakcji zęba z wykorzystaniem nowego aparatu SUS3

 – przeglądu aktualnych procedur w kontekście możliwości wykorzystania laserów w gabinecie stomatologicznym

 – komplikacji w ortochirurgi – czyli analizie przyczyn powikłań po leczeniu orto-chirurgicznym

 – wpływu niedoboru Witaminy D3 na rozwój wad zgryzu oraz kształt i budowę zębów

 

Organizacja tak dużego Kongresu to proces bardzo odpowiedzialny i złożony z wielu aspektów gdzie bez odpowiedniego partnera byłoby to niemożliwe. Proces ten nie tylko wymaga dobrej koordynacji działań, zdolności organizacyjnych na najwyższym poziomie czy też efektywnego zarządzania procesem ale głównie stosownego doboru merytoryki do wymagań uczestników Kongresu w ramach tegorocznej edycji. Każde wydarzenie ma swój indywidualny charakter oraz przebieg dlatego moim zdaniem najlepiej uczyć się od najlepszych. Idealną okazją do tego jest IV Kongres Stomatologii podczas Targów Warsaw Dental Medica Show 2021 – wyjaśnia Piotr Flejszar  – Dyrektor Biura Zarządu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jednocześnie zapraszając wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu edukacyjnym.

Tegoroczna IV edycja Kongresu Stomatologii odbywać się będzie w dniach 9-11 września 2021 w Nadarzynie, w obiekcie targowym PTAK Warsaw Expo. Więcej informacji o kongresie: https://dentalmedicashow.pl/iv-kongres-stomatologiczny/