Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu lekarza dentysty?

Aktualności

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu lekarza dentysty?

W okresie panującej pandemii koronawirusa wzrasta ryzyko utraty dochodu w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Dotyczy to zarówno lekarzy dentystów, prowadzących własną działalność gospodarczą, jak i tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Spadek dochodu w połączeniu z koniecznością pokrywania bieżących wydatków czy kosztów leczenia może nadwyrężyć domowy budżet. Z myślą o zabezpieczeniu przed taką sytuacją powstało ubezpieczenie utraty dochodu w PZU, które działa także w razie zachorowania na Covid-19. 

Jak działa ubezpieczenie utraty dochodu

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę świadczenia w razie czasowej lub trwałej niezdolności do pracy, spowodowanej wypadkiem lub chorobą, trwającej minimum 30 dni. 

W zależności od wybranego wariantu świadczenie wypłacane jest od 1 lub 31 dnia. Na wysokość świadczenia wpływa wariant oraz suma ubezpieczenia. Do wyboru są trzy sumy:

-60 tys. zł

-120 tys. zł

-180 tys. zł

Suma ubezpieczenia i wysokość składki nie jest uzależniona od poziomu dochodów ani ewentualnych zasiłków chorobowych. 

Dziennie można otrzymać nawet 537 zł. 

Jak działa ubezpieczenie w czasie pandemii?

Warunki ubezpieczenia w czasie panującej pandemii pozostają niezmienne. Stan zagrożenia epidemicznego nie jest wyłączony z zakresu ochrony. Oznacza to, że w razie zachorowania na Covid-19 ubezpieczenia działa tak samo jak w przypadku każdej choroby, a świadczenia zostanie wypłacone zgodnie z wariantem i sumą gwarancyjną wykupionej wcześniej polisy.

Co istotne w obecnej sytuacji pandemicznej, ochrona nie jest objęta karencją, działa od następnego dnia od złożenia wniosku. 

Zgodnie z warunkami wypłaty świadczenia, okres niezdolności do pracy, także w razie zachorowania na Covid-19, musi wynosić minimum 30 dni. Do tego okresu nie wlicza się kwarantanna wynikająca jedynie z kontaktu z osobą zarażoną lub podejrzenia zakażenia, bez zdiagnozowanej choroby. Potwierdzeniem przy zgłaszaniu szkody jest zwolnienie lekarskie lub decyzja o izolacji wydana przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikająca z uzyskania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. 

Roszczenie należy zgłosić do PZU najpóźniej 14 dni od zachorowania, a zwolnienie nie musi od razu obejmować 30 dni, może być przedłużane i dotyczyć różnych jednostek chorobowych. 

Kto może się ubezpieczyć?

Z ubezpieczenia skorzystać może każdy lekarz dentysta uprawniony do wykonywania zawodu, który nie ukończył 65 roku życia, niezależnie od formy zatrudnienia. Oferta skierowana jest zarówno do lekarzy prowadzących własną praktykę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenia. 

Z ubezpieczenia wyłączone są niektóre choroby i schorzenia, określone w Klauzuli do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia utraty dochodu. Należą do nich:

  1. choroby psychiczne lub zaburzenia psychiczne oraz ich skutki,
  2. wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem;
  3. zaburzenia zachowania, nerwice i uzależnienia;
  4. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
  5. leczenie i zabiegi stomatologiczne, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  6. badania lekarskie, dodatkowe badania medyczne służące ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badania diagnostyczne nie wynikające z zachorowania, badania dawców narządów
  7. operacje kosmetyczne lub plastyczne;
  8. ciąża;
  9. dyskopatia i choroby zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa;
  10. choroby powstałe, leczone lub zdiagnozowane w ciągu 6 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Jak się ubezpieczyć?

Wniosek dostępny jest online, a polisa dostarczana drogą elektroniczną. Złożenie wniosku nie wymaga ankiety medycznej ani zaświadczeń o stanie zdrowia. Wystarczy wybrać wariant oraz sumę ubezpieczenia, od czego zależeć będzie wysokość świadczenia oraz składki rocznej. Składka wynosi już od 226 zł za rok ochrony. Koszt można rozłożyć na raty, bez dodatkowych opłat. Ochrona działa od następnego dnia od złożenia wniosku.

Ubezpieczenie utraty dochodu oferuje iExpert.pl, strategiczny partner PZU.

SPRAWDŹ>>

Masz pytania?

Skontaktuj się z doradcą 

Lidia Machalska
iExpert.pl SA

kom: 502 913 541
tel: 22 646 42 42

lidia.machalska@iexpert.pl
www.iexpert.pl