Kto stał za organizacją Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w FDI? – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Kto stał za organizacją Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w FDI?

Za nami Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (SDZJU), globalne święto wszystkich osób związanych zawodowo ze stomatologią, jak również ich pacjentów. To bodaj najlepsza w roku okazja, by z przesłaniem o kluczowej roli zdrowia jamy ustnej docierać do milionów pacjentów, zwłaszcza tych, których potrzeby stomatologiczne nie są wciąż w pełni zaspokojone. W naszym kraju wydarzenie to było częścią Miesiąca Zdrowia Jamy Ustnej ustanowionego przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, choć inicjatywy zgodne z ideą SDZJU są realizowane przez cały rok w ramach kampanii PTS „Polska mówi #aaa”.

Z kolei z ramienia Światowej Federacji Dentystycznej FDI działania związane z organizacją Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej nadzoruje i koordynuje Zespół Zadaniowy SDZJU (ang. WOHD Task Team). Na stronie internetowej FDI napisano: – Obchodzony co roku 20 marca Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej to największa na świecie kampania uświadamiająca na temat zdrowia jamy ustnej. Zespół Zadaniowy Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej nadzoruje opracowanie i realizację strategii prowadzonej kampanii. WOHD Team Task dokonuje także przeglądu materiałów kampanii w kontekście aktualnego stanu wiedzy, aby upewnić się, że są one zgodne z zaleceniami FDI. Wskazuje również, jak rozszerzać zasięg kampanii i docierać z jej przesłaniem do najbardziej potrzebujących odbiorców.

Przewodniczącą WOHD Task Team była dr Anna Lella, członek zarządu (Councillor) Światowej Federacji Dentystycznej, wybrana na tę odpowiedzialną i prestiżową funkcję w 2021 roku. Dr Anna Lella jest lekarzem stomatologiem, specjalistą z dziedziny periodontologii, członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz Naczelnej Izby Lekarskiej. Jako delegat na Zgromadzenie Ogólne World Dental Federation reprezentuje polski samorząd lekarski od 2007 roku. Jest także jego przedstawicielem w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, w której pełniła funkcje sekretarza (2010–2013), prezesa-elekta (2013–2016) oraz prezesa (2016–2019). W dużym stopniu dzięki jej staraniom w 2016 roku został zorganizowany pierwszy w Polsce Światowy Kongres Stomatologiczny FDI.

Poza Przewodniczącą w ścisłym zespole, który z ramienia World Dental Federation odpowiadał za organizację i przebieg Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, znalazło się pięcioro uznanych ekspertów. 

Dr Duygu Ilhan jest specjalistką z zakresu periodontologii i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Medipol w Stambule (Turcja). Do jej głównych zainteresowań zawodowych należą zagadnienia dotyczące regeneracji przyzębia, periimplantitis, ergonomii w stomatologii oraz Evidence-Based Dentistry. Była przewodniczącą Komitetu Łączności i Wsparcia Członkostwa FDI. 

Prof. Young Guk Park to specjalista z zakresu ortodoncji, związany zawodowo z Uniwersytetem Kyung Hee w stolicy Korei Południowej – Seulu. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim ortodoncję klasyczną, lingwalną, przyspieszoną, ortodoncję dorosłych, a także obturacyjny bezdech senny. Ponadto w Radzie FDI pełni funkcję skarbnika.

Reprezentująca Palestynę dr Elham Kateeb jest profesorem nadzwyczajnym zdrowia publicznego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Al-Quds w Jerozolimie. Od 2017 r. pełni funkcję członka Komitetu Zdrowia Publicznego FDI, jest również współprzewodniczącą palestyńskiego oddziału Women in Science Organization.

Dr Manuel Sergio Martínez Martínez to lekarz dentysta prowadzący prywatną praktykę w mieście Monterrey (Meksyk), który w 2019 roku został wybrany na funkcję prezydenta Meksykańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Asociación Dental Mexicana). W Światowej Federacji Stomatologicznej FDI zasiada w Komitecie Łączności i Wsparcia Członkostwa.

Dr Nahawand Thabet jest absolwentką Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Kairze (1995) i specjalistką chirurgii szczękowo-twarzowej (2001). Zaangażowana w prowadzone w Egipcie liczne kampanie edukacyjne dotyczące zdrowia jamy ustnej, a jako członkini sekcji dentystek FDI aktywnie wspiera kobiety w zawodzie stomatologa. Jest pierwszym lekarzem dentystą z Egiptu w World Dental Federation.

W imieniu Stowarzyszenia chcielibyśmy serdecznie podziękować dr Annie Lelli oraz całemu zespołowi za ogrom pracy włożonej w organizację Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.