Nie żyje Prezydent PSI dr n. med. Mariusz Duda – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Nie żyje Prezydent PSI dr n. med. Mariusz Duda

Z przykrością przekazujemy informację o śmierci dr. n. med. Mariusza Dudy, prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Ceniony implantolog i chirurg stomatologiczny zginął 8 listopada w wypadku samochodowym, wracając z kongresu ICOI, który odbywał się w Las Vegas.

Nieprzerwanie od 2007 roku dr n. med. Mariusz Duda pełnił funkcję prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI). Działał także we władzach Międzynarodowego Kongresu Implantologów Jamy Ustnej (International Congress of Oral Implantologists; ICOI), m.in. jako członek zarządu europejskiego oddziału tej organizacji oraz wiceprezydent ICOI na Polskę.

W centrum zainteresowań zawodowych dr. Dudy znajdowały się m.in. takie zagadnienia jak pełne rekonstrukcje implantologiczne, implantacje natychmiastowe, techniki augmentacji, autologiczne przeszczepy kostne z okolic jamy ustnej, membrany, biomateriały kościozastępcze, splitting, sinus lifting, bone condensing, bone spreading, wykorzystanie osocza bogatopłytkowego (PRP).

W 1992 roku Mariusz Duda ukończył z wyróżnieniem Śląską Akademię Medyczną, a siedem lat później uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Choć był specjalistą z zakresu chirurgii stomatologicznej (pierwszy stopień specjalizacji w 1996 roku, drugi stopień w 2007 roku), w ciągu ostatnich dwóch dekad zajmował się przede wszystkim implantologią.

Od 2000 roku dr Mariusz Duda prowadził autorskie szkolenia w zakresie implantologii, a kolejnym etapem jego kariery jako praktyka i wykładowcy było powołanie do istnienia – przed ośmioma laty – Duda Clinic College of Dental Medicine w Katowicach. W ośrodku tym prowadzone były m.in. Curriculum Implantologii, Curriculum Implantologii Małoinwazyjnej oraz Curriculum Gnatoimplantologii. Dr Duda pełnił także funkcję wizytującego profesora na uczelniach poza granicami naszego kraju: Sumy State University (od 2018 roku), Zaporozhe State Medical University (od 2019 roku) oraz Universidad San Jorge Zaragoza (od 2020 roku).

Dr Mariusz Duda wygłosił ponad 70 wykładów – w Polsce i poza jej granicami (np. Tajwan, Izrael, Austria, Niemcy), był też autorem i współautorem prawie 100 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Pełnił również funkcję redaktora naukowego czasopism naukowych w kraju („Sztuka Implantologii”) i za granicą (redaktor naczelny amerykańskiego czasopisma „Implant Dentistry”).

Warto dodać, że w 2019 roku Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zawarło umowę z kierowanym przez dr. Dudę PSI, na podstawie której obie organizacje podjęły starania w kierunku rozwoju implantologii w Polsce. To zaś w znacznym stopniu przyczyniło się do uruchomienia pierwszych w kraju studiów podyplomowych w zakresie stomatologii we współpracy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie dr Mariusz Duda pełnił rolę wykładowcy i egzaminatora.

Władze i członkowie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego składają Najbliższym i Współpracownikom dr. n. med. Mariusza Dudy szczere wyrazy współczucia.