Prezes: dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska

ul. Bukowska 70
60-812 Poznań

tel. 61 854-70-53/854-70-59

e-mail: pts@ump.edu.pl

www.pts-oddzialpoznan.ump.edu.pl

Konto bankowe: PL 61 1050 1504 1000 0090 3142 7736