Prezes: Lek. dent. Joanna Wojnar

ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów

tel. 17 866-62-62
fax. 17 866-62-61

e-mail: prezes.rzeszow@pts.net.pl
e-mail: oddzial.rzeszow@pts.net.pl

Konto bankowe: PL 44 1050 1504 1000 0090 3142 7751