Skład Osobowy Zarządu PTS Oddział w Warszawie na kadencję 2020–2023
Prezes: dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek
Wiceprezes: prof. dr hab. n med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Sekretarz: dr hab. n. med. Izabela Strużycka
Z-ca Sekretarza: lek. dent. Marta Klimkowska-Misiak
Skarbnik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
Z-ca Skarbnika: lek. stom. Paweł Zaborowski

Członkowie Zarządu:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:
lek. dent. Roman Olszewski
dr n. med. Małgorzata Panto-Wolska
dr n. med. Krzysztof Wilk

Sąd koleżeński
Przewodniczący:
dr hab. n. med. Leopold Wagner
lek. dent. Violetta Kamińska
lek. dent. Iwona Wiecka-Bączyńska

Komisja wyborcza
dr hab. n. med. Izabela Strużycka
lek. dent. Grażyna Górecka
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Zadurska

Delegaci na Walne Zebranie Zarządu Głównego
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk

tel. 22 572 02 13
fax. 22 572 02 73

Żwirki i Wigury 61, pok. 213
02-091 Warszawa

e-mail: prezes.warszawa@pts.net.pl
e-mail: oddzial.warszawa@pts.net.pl

Konto bankowe: PL 96 1050 1504 1000 0090 3142 7785

Pliki do pobrania:

WAŻNE!