Prezes: Dr n. med. Maciej Dobrzyński

ul. Krakowska 26
50-425 Wrocław

tel. 71 784-02-51
fax. 71 784-02-53

e-mail: chir.stom@am.wroc.pl

Konto bankowe: PL 74 1050 1504 1000 0090 3142 7793