Prezes: lek. stom. Danuta Marcyniuk

tel. 509 065 859

ul. Kilińskiego 4 pok. 233 II p.
22-400 Zamość

tel: 84 638-59-94
fax: 84 639-11-31

e-mail: prezes.zamosc@pts.net.pl
e-mail: oddzial.zamosc@pts.net.pl

Konto bankowe: PL 51 1050 1504 1000 0090 3142 7819