Porozumienie z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie

COVID-19

Porozumienie z ESCL

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne podpisało porozumienie o współpracę z Europejskim Stowarzyszeniem Czyste Leczenie (ESCL).

Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie powołane zostało w odpowiedzi na zaniedbania pacjentów i personelu medycznego w zakresie aseptyki. W skład Stowarzyszenia weszli lekarze, mikrobiolodzy, epidemiolodzy, średni personel medyczny , osoby działające na rzecz praw pacjentów, prawnicy oraz przedstawiciele mediów. Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie pomaga w realizacji tych procedur i jednocześnie wyróżnia placówki medyczne, które rygorystycznie je przestrzegają.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy Partnerów, szczególnie w zakresie:

– doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych, pracowników i studentów stomatologii,

– przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia,

– promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka

– reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej.

Prezesem Zarządu ESCL jest dr n. med. Mirosława Malara