Porozumienie z PTTD – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Aktualności

Porozumienie z PTTD

Wyróżnienie dla prof. Marii Mielnik-Błaszczak

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne będzie współpracować z Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy Partnerów, szczególnie w zakresie:

– doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych, pracowników i studentów stomatologii,

– przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia,

– promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka

– reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej.

Prezesem PTTD jest Beata Peterson.