Poseł pyta o wydatki na publiczną stomatologię (dentonet.pl) – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Bez kategorii

Poseł pyta o wydatki na publiczną stomatologię (dentonet.pl)

Poseł pyta o wydatki na publiczną stomatologię

Poseł Paweł Skutecki wystosował do ministra zdrowia interpelację, w której zapytał o powody systematycznego obniżania wydatków na leczenie stomatologiczne w ramach publicznej służby zdrowia.

Jak podkreślił poseł Skutecki w interpelacji, w opublikowanym niedawno planie finansowym NFZ-u na 2019 r. po raz kolejny zmniejszono wydatki na świadczenia stomatologiczne. Na przestrzeni dziesięciu lat nakłady te zmniejszyły się o ponad 43%. W 2019 r. mają wynieść 83,66 mln zł, czyli 2,21% wszystkich wydatków na świadczenia zdrowotne. Jest to znaczny spadek w porównaniu np. do 2008 r. – odsetek świadczeń wynosił wówczas 3,83%.

– Opieka stomatologiczna wymaga skoordynowanych i energicznych działań w szczególności u dzieci i młodzieży. Młode osoby, które nie otrzymają wymaganej opieki, będą ponosić skutki zaniechań w dorosłym życiu. Znaczące obniżanie nakładów na opiekę stomatologiczną doprowadzi w ostateczności do wzrostu schorzeń i związanymi z nimi powikłaniami. Dentobusy nie sprawdzają się jako rozwiązanie, które miało podnieść poziom opieki stomatologicznej w Polsce. Według prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia, dentobusy to zaledwie ułamek tego, co jest potrzebne, aby zapewnić odpowiedni poziom opieki stomatologicznej. Dentobus jest tak naprawdę jednym mobilnym gabinetem na skalę województwa, a jego koszt znacząco przewyższa kwotę stacjonarnego gabinetu – podkreślono w interpelacji.

Czytaj więcej