Aktualności

PTS przystąpiło do Forum Dialogu Onkologicznego

PTS przystąpiło do Forum Dialogu Onkologicznego

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne złożyło deklarację uczestnictwa w Forum Dialogu Onkologicznego. W inicjatywę włączyło się już blisko 20 organizacji. Wkrótce odbędzie się pierwsze robocze spotkanie FDO. 

Wobec ogromnego wyzwania, jakim są choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

Na świecie powszechne stało się podejście, iż podstawą leczenia onkologicznego jest kompleksowość i koordynacja. Skoordynowana ścieżka pacjenta powinna uwzględniać wszystkie elementy systemu od profilaktyki, poprzez diagnostykę i leczenie, aż po opiekę po zakończeniu leczenia. Wymaga to współpracy lekarzy różnych specjalności zarówno w strukturze pionowej w ramach systemu opieki onkologicznej (np. sieć onkologiczna), jak i w strukturze poziomej w ramach jednej kliniki (np. unity narządowe). W Polsce trwa transformacja systemu opieki onkologicznej, której powodzenie zależy w głównej mierze od porozumienia między wszystkimi jego uczestnikami.

W związku z powyższym, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, postawiło sobie za cel stworzenie przestrzeni do dialogu, w której przedstawiciele różnych dziedzin medycyny będą mieli możliwość przedyskutować najbardziej praktyczne aspekty kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej.

„Wspólnie podkreślamy, że istnieje potrzeba utworzenia platformy do wymiany wiedzy, pomysłów i idei, wspierająca formułowanie priorytetów w zakresie polityki onkologicznej (cancer policy) oraz że tylko połączone wysiłki wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia oraz debaty mogą zagwarantować postęp w opiece onkologicznej w Polsce” – czytamy w treści deklaracji uczestników Forum Dialogu Onkologicznego.

FDO skupi się na tematach związanych z działaniem systemu opieki onkologicznej, na styku wielu dziedzin medycyny, aby umożliwić dyskusję specjalistów uczestniczących na różnych etapach opieki onkologicznej. Lista uczestników FDO pozostaje otwarta.

Źródło: PTO

Deklaracje uczestnictwa złożyli przedstawiciele następujących organizacji:

All.Can Polska

Fundacja Alivia

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej

Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Polska Unia Onkologii

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Polskie Towarzystwo Onkologiczne

Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych