Ramię w ramię z Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI

Wiedza

Ramię w ramię z PSI

Ramię w ramię z Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym

Podczas Wrocławskich Dni Implantologii podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Towarzystwem Stomatologicznym a Polskim Stowarzyszeniem Implantologicznym PSI.

Dokument, który będzie formalną podstawą współpracy PTS i PSI podpisali reprezentanci towarzystw: prof. Marzena Dominiak i prof. Tomasz Gedrange oraz dr n. med. Mariusz Duda.

Celem porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy w zakresie m.in.: doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych; przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia dentystów oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia; promocja zdrowia i podnoszenie świadomości społecznej na temat zwiazków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka, a także reprezentowanie polskich lekarzy dentystów na arenie miedzynarodowej.

Czytaj także:

„Master” z implantoprotetyki od PTS staje się faktem!

3. Kongres Unii Stomatologii Polskiej – preferencyjna rejestracja do 4 czerwca

70-lecie PTS – rozpoczynamy przygotowania