Raportowanie zdarzeń medycznych do systemu P1 – to proste! – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

EDM

Raportowanie zdarzeń medycznych do systemu P1 – to proste!

W związku z pojawiającymi się jeszcze wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i raportowania Zdarzeń Medycznych do systemu P1 postanowiliśmy odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące tych kwestii.

Co to jest System P1?

System P1 jest efektem realizacji projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Jego głównym celem jest zbudowanie elektronicznej platformy usług medycznych, która ma umożliwić gromadzenie, analizę i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych oraz usprawnienie procesów związanych z jakością i realizacją świadczeń zdrowotnych. SIM czyli System Informacji Medycznej to jedna z części systemu P1, która służy przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców. Dzięki temu rozwiązaniu podmioty lecznicze będą mogły wymieniać się informacjami zawartymi w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Wszystkie informacje o świadczeniach zdrowotnych będą dostępne w jednym miejscu, więc przepływ informacji między specjalistami i placówkami medycznymi będzie usprawniony, a sama jakość obsługi pacjenta również wzrośnie. Innymi częściami systemu są e-recepty i e-skierowania.

Czy mnie to dotyczy?

Obowiązek raportowania zdarzeń medycznych został wprowadzony wraz z wprowadzeniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. W związku z tym od dnia 1 lipca 2021r. usługodawcy są obowiązani zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w EDM za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Obowiązek przekazywania do SIM danych dotyczących zdarzenia medycznego dotyczy wszystkich usługodawców niezależnie od źródła finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych, jak również niezależnie od rodzaju udzielanych świadczeń oraz formy organizacyjnej usługodawcy.

Co to jest zdarzenie medyczne?

Zdarzenie Medyczne jest to świadczenie zdrowotne, czyli działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia.

Jakie informacje będą wysyłane do Systemu P1?

Zakres raportowania Zdarzeń Medycznych obejmuje następujące informacje:

  • Dane usługodawcy
  • Dane usługobiorcy;
  • Identyfikacja świadczenia zdrowotnego;
  • Dane miejsca udzielenia świadczenia;
  • Dane pracownika medycznego udzielającego świadczenia;
  • Informacje dot. dokumentacji medycznej sporządzonej w związku z udzielonym świadczeniem;
  • Inne dane identyfikujące świadczenie.

Jak to robić?

Ponieważ komunikacja z systemem P1 odbywa się wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych trzeba zaopatrzyć się w oprogramowanie do prowadzenia gabinetu stomatologicznego. Przy wyborze takiego oprogramowania warto zwrócić uwagę na to aby było zgodne z wymogami tworzenia i prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz obsługiwało wysyłkę Zdarzeń Medycznych do systemu P1. Należy również zorientować się czy spełnia wymogi RODO. Dobrze też wybrać firmę, która pomoże Państwu w wygenerowaniu i wprowadzeniu do programu odpowiednich certyfikatów służących do komunikacji z Platformą P1 oraz zapewni przeszkolenie z prowadzenia EDMu i wysyłki zdarzeń do Systemu P1.

Czy na prawdę muszę to robić?

Na chwilę obecną ustawodawca jeszcze nie nakłada kar za niestosowanie się do istniejących przepisów dając tym samym czas na dostosowanie się do nich i wdrożenie koniecznych rozwiązań informatycznych. Warto skorzystać z tego okresu i już teraz przygotować się do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz wysyłki Zdarzeń Medycznych na Platformę P1 zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, zanim wprowadzone zostaną kary i kontrole.

Ile to będzie kosztować?

Koszty oczywiście zależeć będą od wybranego rozwiązania, ale wiodący na rynku producenci oprogramowania do prowadzenia gabinetów stomatologicznych, oferują rozwiązania abonamentowe, nie generujące dodatkowych kosztów, w cenach zaczynających się już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Dlatego warto rozważnie wybierać oprogramowanie, które nie wymaga ponoszenia kosztów takich jak serwery i ich obsługa techniczna czy też konieczność opłat za dodatkowe moduły, dodatkowe stanowiska pracy i uaktualnienia.

PARTNER CYKLU