Rekomendacje PTS w zakresie higieny jamy ustnej przedszkolaków w czasie pandemii – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

Wiedza

Rekomendacje PTS w zakresie higieny jamy ustnej przedszkolaków w czasie pandemii

Od lat zmagamy się ze zjawiskiem wysokiej frekwencji próchnicy u dzieci, które jest skutkiem m.in. nieprawidłowej higieny jamy ustnej. Dodatkowy problem stanowią ograniczenia związane z pandemią COVID-19, z którą zmagamy się dwóch lat. Należą do nich m.in.: brak dostępu bądź utrudniony dostęp dzieci do gabinetów stomatologicznych, czasowe blokady oraz okresowe przerwy w działaniu przedszkoli (w wielu z nich prowadzono programy profilaktyczne i edukacyjne w zakresie zdrowia jamy ustnej). Wykonane w Wielkiej Brytanii badania wykazują, że w roku 2020 ponad 70% dzieci nie było ani razu u dentysty, co miało istotny wpływ na stan zdrowia jamy ustnej maluchów. Sytuacja w innych państwach dotkniętych przez pandemię – w tym w Polsce – jest podobna.

Odpowiedzią na jeszcze większe niż przed pandemią potrzeby są dostępne już rekomendacje Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczące utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym. Są one reakcją na pytania kierowane do naszego Towarzystwa z różnych środowisk, jak i pojawiające się stanowiska w tej sprawie, które wymagają weryfikacji przez kompetentne grona ekspertów.