Prezes:
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek

Siedziba:
PUM
al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

tel. sekretariat 91 466 1736
Email: kzchstom@pum.edu.pl

Konto bankowe: PL 96 1050 1504 1000 0024 4102 1678