Prezes
Dr hab. n. med. Anna Kierklo

Zakład Propedeutyki Stomatologicznej UMB

ul. Waszyngtona 15 a
15-274 Białystok

tel: 85-745-05-97; 85-745-09-64

e-mail: stomprop@umb.edu.pl

Konto bankowe: PL 65 1050 1504 1000 0024 4102 1751