Przewodniczący Komitetu Działań Charytatywnych i Historii