Aktualności

Wsparcie dla prof. Marka Ziętka

Wsparcie dla prof. Marka Ziętka

Ścisłe Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przyłącza się do głosów wsparcia płynących w kierunku prof. Marka Ziętka, zawieszonego w pełnieniu funkcji rektora na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Licząc na szybkie wyjaśnienie sprawy, Ścisłe Prezydium PTS przekazuje prof. Markowi Ziętkowi, Honorowemu Prezydentowi PTS, słowa otuchy i apeluje o przywrócenie go do pełnienia funkcji rektora.

Wsparcia Rektorowi udzieliły już: Kolegium Rektorsko-Dziekańskie oraz Senat UMW, Samorząd Studentów a także Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.  Czytaj więcej tutaj.

Z dobrych źródeł wiemy, że to nie jest zamknięta lista.