Wyróżnienie dla prof. Marii Mielnik-Błaszczak

Aktualności

Wyróżnienie dla prof. Marii Mielnik-Błaszczak

Wyróżnienie dla prof. Marii Mielnik-Błaszczak

Prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, prezes Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS i kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, została laureatką krajowego Programu Ambasadorów Kongresów Polskich i uzyskała tytuł Ambasadora Kongresów Polskich 2020 r.

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wyróżniła profesor Mielnik-Błaszczak, między innymi, za wkład w kształcenie kadr młodych stomatologów oraz programy profilaktyczne z zakresu stomatologii dziecięcej.

Tytuł przyznała Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest promowanie Polski jako miejsca organizacji wiodących wydarzeń naukowych.

Profesor Maria Mielnik-Błaszczak jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie stomatologii dziecięcej i autorem ponad 250 publikacji. Jest także nauczycielem akademickim, a także prezesem Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.