Konferencja Sekcji Protetyki PTS ze stroną internetową

Wiedza

XXXVII Konferencja Sekcji Protetyki PTS ze stroną internetową

Pod adresem www.protetyka2020.pl należy szukać informacji dotycząych XXXVII Konferencji Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, która w dniach 19-20 czerwca 2020 roku odbędzie się w Opalenicy. 

Organizatorzy wydarzenia przekonują, że tradycje warto podtrzymywać – a zwłaszcza te dobre. A do dobrych tradycji z pewnością należy uczestnictwo w konferencjach naukowo-szkoleniowych Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 19-20 czerwca 2020 roku w Opalenicy odbędzie się już XXXVII edycja tego uznanego projektu naukowego.

ZGŁASZANIE PRAC

REJESTRACJA

Temat przewodni  konferencji, na którą serdecznie zapraszam już dziś to „Nowoczesne materiały i technologie przyszłością protetyki”.

– Rozwój współczesnych technologii protetycznych stał się wyzwaniem dla nas praktyków. Z jednej strony pragniemy, aby urządzenia czy materiały były coraz lepsze, z drugiej próbujemy dotrzymać kroku w tej czasami szalonej ewolucji. Odnalezienie się w tej sytuacji jest prawdopodobnie najważniejszym gwarantem zadowolenia z własnej pracy – uważają Organizatorzy.

W Komitecie Organizacyjnym znajdują się dwie wybitne dla polskiej protetyki znakomitości: dr hab. Mariusz Pryliński oraz dr hab. Teresa Sierpińska.

– Mocno liczymy na obecność reprezentantów wszystkich ośrodków naukowych z kraju, a także przyjazd do pięknej Opalenicy gości z zagranicy. Wykłady, sesje plakatowe, żywa wymiana doświadczeń, kuluarowe dyskusje bez końca – to stałe elementy corocznych spotkań protetyków. Tradycji – o której tak dużo mowa – stanie się zadość, ale postaramy się przekraczać granice własnych możliwości organizacyjnych. Dobra protetyka ma swoje stabilne fundamenty w doświadczeniu, ale bez młodzieńczego zapału i otwartości stoi w miejscu. Ta myśl będzie nam przyświecała podczas tworzenia programu konferencji – zapraszają.

Do Opalenicy Organizatorzy zapraszają wszystkich, którym bliska sercu jest polska protetyka.

– Kusimy wiedzą, ale nie tylko. Wszak czym byłaby dobra konferencja bez możliwości porozmawiania z przedstawicielami producentów lub dystrybutorów, a także bogatej części integracyjnych. Sekcja Protetyki PTS w 2020 roku Was zaskoczy – podkreślają.